41.6 Skrive ut innholdet i mappen Oppgaveliste

  1. Fra mappelisten velger du mappen Oppgaveliste.

  2. Klikk Fil > Skriv ut kalender.

  3. I gruppeboksen Format velger du Liste.

  4. I gruppeboksen Tilgjengelige skjemaer velger du Oppgaveliste.

  5. Klikk fanen Innhold, og velg informasjonen du vil ta med eller utelate.

  6. Klikk fanen Alternativer, og velg Valgte mapper.

  7. (Valgfritt) Klikk Forhåndsvis for å se en hvordan det vil se ut på utskriften.

  8. Klikk Skriv ut.