Hurtigveiledning for GroupWise for Mac-brukere

Oktober 2018

GroupWise 18 har inkludert en GroupWise-kalenderserver som lar Mac-brukere koble til GroupWise ved hjelp av CalDAV og CardDAV for kalender og kontakter. Dette sammen med IMAP og SMTP gir en fullverdig løsning for Mac-brukere. Dokumentene nedenfor beskriver hvordan du konfigurerer Mac-maskinen for å bruk GroupWise.

1.0 Mac-operativsystemer som støttes

Følgende Mac-operativsystemer støttes:

 • Yosemite (10.10)

 • El Capitan (10.11)

2.0 Konfigurere Mail-appen på Mac-maskinen

Før du konfigurerer Mail-appen på Mac-maskinen må du passe på å ha tilgjengelig informasjon fra GroupWise-administrator for IMAP og SMTP. Disse gir innkommende og utgående e-posttilkoblinger for Mail-appen på Mac-maskinen.

 1. Velg Mail > Legg til konto i Mail-appen på Mac-maskinen.

 2. Velg Annen Mail-konto.

 3. Skriv inn ditt fulle navn, e-postadresse for GroupWise og GroupWise-passord.

  Når du klikker på Logg på, vises en dialogboks som angir at kontoen må konfigureres manuelt. Klikk Neste.

 4. Angi IMAP-server. Brukernavnet og passordet skal allerede være utfylt.

 5. Angi SMTP-server, brukernavn og passord.

3.0 Konfigurere Kalender-appen på Mac-maskinen

Før du konfigurerer Kalender-appen på Mac-maskinen må du passe på å ha IP-adressen eller DNS-navnet til GroupWise-kalenderserveren. Dette kreves kanskje ikke hvis automatisk søk etter GroupWise-kalederserveren er konfigurert av administrator.

 1. Velg Kalender > Legg til konto i Kalender-appen på Mac-maskinen.

 2. Velg Annen CalDAV-konto.

 3. Hvis automatisk søk er konfigurert, angir du e-postadressen og passordet.

  eller

  Endre Kontotype til Manuelt, og angi GroupWise-brukernavn, passord og IP-adresse eller DNS-navn til GroupWise-kalenderserveren.

4.0 Konfigurere Kontakter-appen på Mac-maskinen

Før du konfigurerer Kontakter-appen på Mac-maskinen må du passe på å ha IP-adressen eller DNS-navnet til GroupWise-kalenderserveren.

 1. Velg Kontakter > Legg til konto i Kontakter-appen på Mac-maskinen.

 2. Velg Annen Kontakter-konto.

 3. Angi GroupWise-brukernavn, passord og IP-adresse eller DNS-navn til GroupWise-kalenderserveren.

5.0 Juridisk merknad

© Copyright 1993–2018 Micro Focus eller et av dets datterselskaper.

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra Micro Focus og dets datterselskaper og lisensgivere (“Micro Focus”) er angitt i de eksplisitte garantibetingelsene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som en ytterligere garanti. Micro Focus skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller unnlatelser i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.