GroupWise 2012 og Messenger 2.2

21. november 2011

Novell Messenger er et produkt for øyeblikkelige meldinger for bedrifter, og det bruker eDirectory som brukerdatabase. Du kan opprette en kontaktliste, sende øyeblikkelige meldinger, opprette et arkiv med meldinger, tillate og nekte at andre ser om du er tilgjengelig osv.

VIKTIG:Novell Messenger må være installert på arbeidsstasjonen for at Messenger-funksjonaliteten skal være tilgjengelig i GroupWise.

1.0 Aktivere Novell Messenger i GroupWise

 1. I GroupWise klikker du Verktøy > Alternativer.

 2. Klikk Miljø > Generelt.

 3. Velg Start Messenger ved oppstart.

 4. Velg Vis tilstedestatus for Messenger.

 5. Klikk OK.

2.0 Sende en øyeblikkelig melding fra Novell Messenger

 1. I GroupWise klikker du Adressebok-ikonet.

 2. Klikk personen du vil sende en melding til.

  Hurtiginformasjonen for brukeren vises sammen med tilstedestatus for Novell Messenger.

 3. Klikk Tilstedeværelse-ikonet. Det vises et samtalevindu for Novell Messenger.

 4. Skriv meldingen.

 5. Trykk på Enter for å sende meldingen.

3.0 Sende en øyeblikkelig melding fra Fil-menyen

 1. I GroupWise klikker du Fil > Ny > Øyeblikkelig melding.

 2. Klikk personen du vil sende en melding til.

  eller

  Klikk Finn bruker-knappen hvis du vil søke etter en person som ikke er på kontaktlisten din.

 3. Klikk OK.

 4. Skriv meldingen.

 5. Trykk Enter, eller trykk Alt+Enter.

4.0 Vise kontaktlisten i Messenger

 1. I GroupWise klikker du Verktøy >Messenger > Kontaktliste.

5.0 Vise tilstedestatus for Novell Messenger

I GroupWise kan du se tilstedeværelsen i Novell Messenger for personer som står i firmaets adressebok. Tilstedeværelsen vises på tre steder: hurtiginformasjonen i feltene Til, Kopi og Blindkopi for et element, Fra-feltet for et mottatt element og hurtiginformasjonen for en kontakt i adresseboken.

Fra Novell Messenger kan du sende en melding til kontakter som er pålogget eller inaktive.

6.0 Legge til kontakter fra GroupWise i Novell Messenger

 1. Fra GroupWise-adresseboken kan du dra og slippe kontakten til kontaktlisten i Novell Messenger.

7.0 Starte Novell Messenger når GroupWise starter

 1. I GroupWise klikker du Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Miljø.

 3. Merk eller fjern merkingen av Start Messenger ved oppstart på fanen Generelt.

Hvis du kjører både GroupWise og Novell Messenger og avslutter GroupWise, vil Novell Messenger fortsette å kjøre til du avslutter det også.

8.0 Vise alternativer for Novell Messenger

 1. I GroupWise klikker du Verktøy > Messenger > Innstillinger.

  Dialogboksen Messenger-alternativer
 2. Velg de ønskede alternativene, og klikk OK.

9.0 Juridiske merknader:

Copyright © 2011 Novell, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, fotokopieres, lagres i et system for gjeninnhenting eller overføres uten skriftlig tillatelse fra utgiveren. For Novell-varemerker se Novells liste over varemerker og servicemerker. Alle varemerker for tredjepart er de respektive eiernes eiendom.