Hurtigveiledning for GroupWise for Mac-brukere

Oktober 2023

1.0 Komme i gang

GroupWise har inkludert en GroupWise-kalenderserver som lar Mac-brukere koble til GroupWise ved hjelp av CalDAV og CardDAV for kalender og kontakter. Dette sammen med IMAP og SMTP gir en fullverdig løsning for Mac-brukere. Dokumentene nedenfor beskriver hvordan du konfigurerer Mac-maskinen for å bruk GroupWise.

2.0 Mac-operativsystemer som støttes

Følgende Mac-operativsystemer støttes:

 • High Sierra (10.13)

 • Mojave (10.14)

 • Catalina (10.15)

 • Big Sur (10.16)

3.0 Konfigurere Mail-appen på Mac-maskinen

Før du konfigurerer Mail-appen på Mac-maskinen må du passe på å ha tilgjengelig informasjon fra GroupWise-administrator for IMAP og SMTP. Disse gir innkommende og utgående e-posttilkoblinger for Mail-appen på Mac-maskinen.

 1. Velg Mail > Legg til konto i Mail-appen på Mac-maskinen.

 2. Velg Legg til en annen e-postkonto.

 3. Skriv inn ditt fulle navn, e-postadresse for GroupWise og GroupWise-passord.

  Når du klikker på Opprett, vises en dialogboks som angir at kontoen må konfigureres manuelt. Klikk Neste.

 4. Angi IMAP-tjener. Brukernavnet og passordet skal allerede være utfylt.

 5. Angi SMTP-tjener, brukernavn og passord.

4.0 Konfigurere Kalender-appen på Mac-maskinen

Før du konfigurerer Kalender-appen på Mac-maskinen må du passe på å ha IP-adressen eller DNS-navnet til GroupWise-kalenderserveren. Dette kreves kanskje ikke hvis automatisk søk etter GroupWise-kalenderserveren er konfigurert av administrator.

 1. Velg Kalender > Legg til konto i Kalender-appen på Mac-maskinen.

 2. Velg Legg til CalDAV-konto.

 3. Hvis automatisk søk er konfigurert, angir du e-postadressen og passordet.

  eller

  Endre Kontotype til Manuelt, og angi GroupWise-brukernavn, passord og IP-adresse eller DNS-navn til GroupWise-kalenderserveren.

5.0 Konfigurere Kontakter-appen på Mac-maskinen

Før du konfigurerer Kontakter-appen på Mac-maskinen må du passe på å ha IP-adressen eller DNS-navnet til GroupWise-kalenderserveren.

 1. Velg Kontakter > Legg til konto i Kontakter-appen på Mac-maskinen.

 2. Velg Annen kontaktskonto.

 3. Angi GroupWise-brukernavn, passord og IP-adresse eller DNS-navn til GroupWise-kalenderserveren.

6.0 Juridiske merknader

Copyright 1993–2023 Open Text.

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra Open Text og dets datterselskaper og lisensgivere ("Open Text") er som kan være fastsatt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggsgaranti. Open Text skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten forvarsel.