Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

8

1.0 Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Når systemadministrator har installert GroupWise® 8 WebAccess, kan du bruke det grunnleggende grensesnittet for GroupWise 8 WebAccess til å få tilgang til GroupWise-postkassen din fra en mobil enhet som er aktivert for HTTP eller WAP. Du kan lese og skrive e-post, avtaler og oppgaver, vise adresseboken, søke etter dokumenter og mye mer, alt helt enkelt og greit fra en mobil enhet. Det kan variere hvordan hver enkelt mobile enhet fungerer sammen med WebAccess, og de kan reagere annerledes enn det som er skissert nedenfor.

1.1 Koble til GroupWise

 1. Velg Datamodus eller Nettlesermodus på enheten.

 2. Angi følgende nettadresse:

  http://webservernavn/gw/webacc.

  Du må få navnet på webserveren fra systemadministrator.

  TIPS:Følg instruksjonene i dokumentasjonen for den mobile enheten for å legge til denne URL-adressen i Favoritter eller Bokmerker slik at du ikke trenger å skrive den inn hver gang du skal logge deg på.

 3. Skriv inn bruker-ID og passord, og velg deretter Logg på.

1.2 Se etter e-post

 1. Koble deg til og logg deg på GroupWise. Hvis du allerede er logget på, går du til hovedmenyen.

 2. Velg Postkasse eller Post.

 3. Trykk på rulletastene på telefonen for å rulle gjennom listen med meldinger.

Det vises ti meldinger om gangen på telefonskjermen.

 • Hvis du vil vise ti meldinger til, velger du Vis neste eller Mer.

 • Hvis du vil se et tidligere sett med meldinger, bruker du Tilbake-knappen i nettleseren.

 • Hvis du vil se om du har fått nye meldinger, velger du Oppdater.

 • Hvis du vil se et tidligere skjermbilde, bruker du Tilbake-knappen i nettleseren.

 • Hvis du vil se etter meldinger i en annen mappe, velger du Endre mappe, og så velger du mappen du vil bytte til.

 • Hvis du vil lese en melding, merker du emnet i meldingen.

Nye meldinger er merket med stjerne (*). Meldinger med høy prioritet er merket med utropstegn (!). I meldingshodet kan du se hvor mange vedlegg meldingen har.

1.3 Sende en e-postmelding

Instruksjonene kan variere alt etter hva slags mobil enhet du bruker.

 1. Koble deg til og logg deg på GroupWise. Hvis du allerede er logget på, går du til hovedmenyen.

  Du kan gå tilbake til et tidligere skjermbilde ved å trykke på Tilbake-tasten på telefonen.

 2. Velg Skriv.

 3. Velg Til, og skriv deretter inn GroupWise-brukernavnene eller e-postadressene til mottakerne. Skill navnene med semikolon (;). Trykk venstre myktast, eller velg Godta.

  Trykk høyre myktast for å endre tastaturet til store bokstaver, små bokstaver eller symboler etter behov.

  eller

  Hvis du vil sette inn et navn fra adresseboken, ser du under Bruke adresseboken nedenfor.

 4. Velg Emne, skriv inn emneteksten, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 5. Velg Melding, skriv inn meldingsteksten, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 6. Trykk høyre myktast, eller velg Send.

1.4 Sende en avtale

Instruksjonene kan variere alt etter hva slags mobil enhet du bruker.

 1. Koble deg til og logg deg på GroupWise. Hvis du allerede er logget på, går du til hovedmenyen.

  Du kan gå tilbake til et tidligere skjermbilde ved å trykke på Tilbake-tasten på telefonen.

 2. Velg Skriv.

 3. Velg Avtale.

 4. Velg Til, og skriv deretter inn GroupWise-brukernavnene eller e-postadressene til mottakerne. Skill navnene med semikolon (;). Trykk venstre myktast for å velge OK.

  Trykk høyre myktast for å endre tastaturet til store bokstaver, små bokstaver eller symboler etter behov.

  eller

  Hvis du vil sette inn et navn fra adresseboken, ser du under Bruke adresseboken nedenfor.

 5. Velg Startdato, skriv inn datoen i det viste formatet, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 6. Velg Klokkeslett, skriv inn klokkeslettet i det viste formatet, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 7. Velg Varighet, og velg deretter Minutter, Timer eller Dager.

 8. Hvis du ikke vil bruke standardverdien 1, sletter du 1-tallet og skriver inn et tall. Deretter trykker du venstre myktast eller velger Godta.

 9. Velg Sted, skriv inn stedsteksten, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 10. Velg Emne, skriv inn emneteksten, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 11. Velg Melding, skriv inn meldingsteksten, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 12. Trykk høyre myktast, eller velg Send.

1.5 Sende en oppgave

Instruksjonene kan variere alt etter hva slags mobil enhet du bruker.

 1. Koble deg til og logg deg på GroupWise. Hvis du allerede er logget på, går du til hovedmenyen.

  Du kan gå tilbake til et tidligere skjermbilde ved å trykke på Tilbake-tasten på telefonen.

 2. Velg Skriv.

 3. Velg Oppgave.

 4. Velg Til, og skriv deretter inn GroupWise-brukernavnene eller e-postadressene til mottakerne. Skill navnene med semikolon (;). Trykk venstre myktast for å velge OK.

  Trykk høyre myktast for å endre tastaturet til store bokstaver, små bokstaver eller symboler etter behov.

  eller

  Hvis du vil sette inn et navn fra adresseboken, ser du under Bruke adresseboken nedenfor.

 5. Velg Startdato, skriv inn datoen i det viste formatet, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 6. Velg Ferdigdato, skriv inn datoen i det viste formatet, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 7. Velg Prioritet, skriv inn en prioritet som for eksempel 1, 2, A1 eller B1, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 8. Velg Emne, skriv inn emneteksten, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 9. Velg Melding, skriv inn meldingsteksten, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 10. Trykk høyre myktast, eller velg Send.

1.6 Sende en påminnelse

Instruksjonene kan variere alt etter hva slags mobil enhet du bruker.

 1. Koble deg til og logg deg på GroupWise. Hvis du allerede er logget på, går du til hovedmenyen.

  Du kan gå tilbake til et tidligere skjermbilde ved å trykke på Tilbake-tasten på telefonen.

 2. Velg Skriv.

 3. Velg Påminnelse.

 4. Velg Til, og skriv deretter inn GroupWise-brukernavnene eller e-postadressene til mottakerne. Skill navnene med semikolon (;). Trykk venstre myktast, eller velg Godta.

  Trykk høyre myktast for å endre tastaturet til store bokstaver, små bokstaver eller symboler etter behov.

  eller

  Hvis du vil sette inn et navn fra adresseboken, ser du under Bruke adresseboken nedenfor.

 5. Velg Dato, skriv inn datoen i det viste formatet, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 6. Velg Emne, skriv inn emneteksten, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 7. Velg Melding, skriv inn meldingsteksten, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 8. Trykk høyre myktast, eller velg Send.

1.7 Sende en telefonmelding

Instruksjonene kan variere alt etter hva slags mobil enhet du bruker.

 1. Koble deg til og logg deg på GroupWise. Hvis du allerede er logget på, går du til hovedmenyen.

  Du kan gå tilbake til et tidligere skjermbilde ved å trykke på Tilbake-tasten på telefonen.

 2. Velg Skriv.

 3. Velg Telefon.

 4. Velg Til, og skriv deretter inn GroupWise-brukernavnene eller e-postadressene til mottakerne. Skill navnene med semikolon (;). Trykk venstre myktast, eller velg Godta.

  Trykk høyre myktast for å endre tastaturet til store bokstaver, små bokstaver eller symboler etter behov.

  eller

  Hvis du vil sette inn et navn fra adresseboken, ser du under Bruke adresseboken nedenfor.

 5. Velg Innringer, skriv inn navnet på den som har ringt, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 6. Velg Firma, skriv inn firmanavnet, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 7. Velg Telefon, skriv inn telefonnummeret til den som har ringt, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 8. Velg Melding, skriv inn meldingsteksten, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 9. Trykk høyre myktast, eller velg Send.

1.8 Endre passordet

 1. Koble deg til og logg deg på GroupWise. Hvis du allerede er logget på, går du til hovedmenyen.

 2. Velg Alternativer > Angi passord

 3. Skriv inn det gamle passordet, og trykk venstre myktast eller velg Neste.

 4. Skriv inn det nye passordet, og trykk deretter venstre myktast eller velg Neste.

 5. Skriv inn det nye passordet en gang til, og trykk deretter venstre myktast eller velg Neste.

 6. Trykk venstre myktast, eller velg Fullført.

1.9 Bruke adresseboken

 1. Koble deg til og logg deg på GroupWise. Hvis du allerede er logget på, går du til hovedmenyen.

  Du kan gå tilbake til et tidligere skjermbilde ved å trykke på Tilbake-tasten på telefonen.

 2. Velg Adressebok.

 3. Hvis du vil vise en hel adressebok, velger du Bok og trykker adresseboknummeret. Deretter trykker du høyre myktast eller velger Søk. Gå til Trinn 8.

  eller

  Følg Trinn 4 til og med Trinn 7 for å søke etter et bestemt navn.

 4. Velg Bok, og trykk deretter adresseboknummeret.

 5. Velg Siste, skriv inn etternavnet, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 6. Velg Første, skriv inn fornavnet, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 7. Trykk høyre myktast, eller velg Søk.

 8. Trykk nummeret for navnet du vil velge.

 9. Velg Ring for å bytte til talemodus og ringe opp vedkommende. Avhengig av telefonen du bruker kan du få flere andre alternativer å velge før den andre personen blir oppringt.

  eller

  Velg E-post for å bytte til en e-postmelding med dette navnet satt inn i Til-feltet.

  eller

  Velg Detaljer for å vise mer adressebokinformasjon om denne brukeren.

1.10 Slette en melding

 1. Åpne meldingen du vil slette.

 2. Trykk høyre myktast, eller velg Alternativer, og velg deretter Slett.

  Hvis du sletter en melding fra mappen for sendte elementer, velger du Slett fra min postkasse.

1.11 Svare på en melding

 1. Åpne meldingen du vil svare på.

 2. Trykk høyre myktast, eller velg Alternativer.

 3. Velg Svar.

  eller

  Velg Svar alle (du kan ikke endre mottakerlisten).

 4. Følg Trinn 3, Trinn 5, og Trinn 6 i Sende en e-postmelding.

1.12 Videresende en melding

 1. Åpne meldingen du vil videresende.

 2. Trykk høyre myktast, eller velg Alternativer, og velg deretter Videresend.

 3. Følg Trinn 3, Trinn 5, og Trinn 6 i Sende en e-postmelding.

1.13 Kalle tilbake en melding

 1. Koble deg til og logg deg på GroupWise. Hvis du allerede er logget på, går du til hovedmenyen.

  Du kan gå tilbake til et tidligere skjermbilde ved å trykke på Tilbake-tasten på telefonen.

 2. Velg Post.

 3. Trykk høyre myktast, eller velg Alternativer, og velg deretter Endre mappe.

 4. Velg Sendte elementer, og trykk deretter meldingsnummeret.

 5. Trykk høyre myktast, eller velg Alternativer, og velg deretter Slett fra alle postkasser.

1.14 Se etter dagens avtaler eller oppgaveliste

 1. Koble deg til og logg deg på GroupWise. Hvis du allerede er logget på, går du til hovedmenyen.

  Du kan gå tilbake til et tidligere skjermbilde ved å trykke på Tilbake-tasten på telefonen.

 2. Velg Avtaler.

  eller

  Velg Oppgaver.

 3. Hvis du vil vise avtaler eller oppgaver for en annen dag, trykker du høyre myktast eller velger Alternativer. Deretter velger du Neste eller Forrige.

 4. Hvis du vil vise nye avtaler eller oppgaver for den valgte dagen, trykker du høyre myktast eller velger Alternativer. Deretter velger du Oppdater.

 5. Du åpner avtalen eller oppgaven ved å trykke avtale- eller oppgavenummeret.

1.15 Godta eller avslå avtaler og oppgaver

 1. Åpne avtalen eller oppgaven.

 2. Trykk høyre myktast, eller velg Alternativer.

 3. Velg Godta eller Avslå.

  eller

  Hvis avtalen eller oppgaven er et automatisk datert element, velger du Godta alle forekomster eller Avslå alle forekomster.

1.16 Delegere avtaler og oppgaver

 1. Åpne avtalen eller oppgaven.

 2. Trykk høyre myktast, eller velg Alternativer, og velg deretter Deleger.

 3. Følg Trinn 3, Trinn 5, og Trinn 6 i Sende en e-postmelding.

1.17 Merke en oppgave som fullført

 1. Åpne oppgaven.

 2. Trykk høyre myktast, eller velg Alternativer, og velg deretter Merk som fullført.

Når en oppgave er merket som fullført, blir den ikke lenger videreført til neste dag.

1.18 Vise dokumentegenskaper

 1. Koble deg til og logg deg på GroupWise. Hvis du allerede er logget på, går du til hovedmenyen.

  Du kan gå tilbake til et tidligere skjermbilde ved å trykke på Tilbake-tasten på telefonen.

 2. Velg Dokumenter.

 3. Velg Bibliotek, og trykk deretter nummeret på biblioteket der dokumentet ligger.

 4. Velg Felt.

 5. Hvis du vil søke i alle felt, velger du Hvor som helst.

  eller

  Hvis du vil søke bare i Emne-feltet, velger du Emne.

  eller

  Hvis du vil søke bare i Forfatter-feltet, velger du Forfatter.

 6. Velg Tekst, skriv inn teksten du vil søke etter, og trykk deretter venstre myktast eller velg Godta.

 7. Trykk høyre myktast, eller velg Søk.

 8. Trykk dokumentnummeret.

 9. Trykk på rulletastene på telefonen for å rulle gjennom dokumentets egenskaper.

1.19 Avslutte grunnleggende modus

Hvis du vil lukke deg grunnleggende grensesnittet, må du lukke alle nettlesere og starte WebAccess på nytt, samtidig som du passer på at det ikke er merket av for Bruk det grunnleggende grensesnittet.

1.20 Feilsøking

Hvis du ikke kan koble deg til GroupWise, bruker du telefonens datamodus/nettlesermodus til å se om du kan koble deg til andre steder.

 • Hvis du kan koble deg til andre steder, tar du kontakt med systemadministrator for GroupWise for å finne ut om GroupWise WebAccess-serveren fungerer som den skal.

 • Hvis du ikke kan koble deg til andre steder, tar du kontakt med teknisk støtte for telefonen for å finne ut om telefonen fungerer som den skal.

2.0 Juridisk merknad

Copyright © 2004-2008 Novell, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan redistribueres, kopieres, lagres på et hentesystem eller sendes uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra utgiveren. For varemerker som tilhører Novell, se listen over varemerker og tjenestemerker for Novell. Et varemerkesymbol (®, TM, osv.) angir et Novell-varemerke. En stjerne (*) angir et varemerke for en tredjepart.