B.0 Tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger

Novell arbeider for å utvikle produkter som er tilgjengelige, og som kan brukes av alle personer, også brukere med funksjonshemninger.

Mange tilgjengelighetsfunksjoner er innebygd i Novell Messenger. Disse funksjonene er tilgjengelige for alle, uten behov for ytterligere hjelpemidler.