9.4 Angi om Novell Messenger skal starte når GroupWise starter

  1. I GroupWise klikker du Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk Miljø.

  3. Merk eller fjern merkingen av Start Messenger ved oppstart på fanen Generelt.

Hvis du kjører både GroupWise og Novell Messenger og avslutter GroupWise, vil Novell Messenger fortsette å kjøre til du avslutter det.