4.0 Arbeide med kringkastinger

En kringkastingsmelding er en melding som kan sendes enten til hele systemet eller til enkelte brukere. Det finnes to typer kringkastingsmeldinger: systemkringkasting som sendes til alle brukere og kringkastingsmelding som sendes til valgte brukere.

En kringkastingsmelding er en enveismelding, som du ikke kan svare på. Standard er at kringkasting til andre brukere er aktivert og systemkringkasting er deaktivert. Systemansvarlig kan endre standardinnstilling.