6.0 Arbeide med din personlige logg

Den personlige loggen viser alle tidligere meldinger som du enten har mottatt eller sendt i Novell Messenger. Denne funksjonen er nyttig når du trenger å finne opplysninger i en tidligere melding. Både samtaler, samtalerom og kringkastingsmeldinger inngår i den personlige loggen din. Personlig logg kan deaktiveres av administrator. Standard er at den personlige loggen er aktivert for alle brukere.