Novell Messenger 3.0

Desember 2015

Novell Messenger er et produkt for flere plattformer for virksomheter for sending av øyeblikkelige meldinger, som er basert på Novell eDirectory. Messenger-systemet kan installeres på Linux eller Windows. Du kan sende øyeblikkelige meldinger, tillate og blokkere andre fra å se din tilgjengelighet, opprette et samtalearkiv på virksomhetsnivå, og mye mer.

Denne hurtiginnføringen gir en detaljert oversikt over hvordan du installerer Novell Messenger, og hvordan du utfører grunnleggende oppgaver. Hvis du vil ha en oversikt over fullstendige systemkrav og installasjonsinstruksjoner, se installasjonshåndboken for Novell Messenger 3.0. Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over funksjonene i Novell Messenger-klienten, se brukerhåndboken for Novell Messenger 3.0, eller klikk Hjelp > Help i klienten.

1.0 Installere Messenger

Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner om installasjon av Novell Messenger-server og klienter, se installasjonshåndboken for Novell Messenger 3.0.

2.0 Systemkrav for Messenger

Hvis du vil ha informasjon om systemkrav for Messenger-server og klienter, se maskinvare- og programvarekravene i installasjonshåndboken for Novell Messenger 3.0.

3.0 Grunnleggende oppgaver i Novell Messenger

3.1 Sende en øyeblikkelig melding

 1. Dobbeltklikk en kontakt og følg deretter Trinn 3.

  eller

  Hvis du vil sende en melding til noen som ikke er på kontaktlisten, klikker du Send en melding, og følger deretter Trinn 2.

 2. Klikk Finn bruker, velg Bruk denne bruker-IDen, skriv inn bruker-IDen til personen, og klikk deretter Fullfør.

  eller

  Klikk Finn bruker, velg Søk etter bruker, skriv inn hele eller deler av navnet du leter etter, og klikk deretter Neste. Velg ønsket bruker i Søkeresultater-listen, klikk Legg til hvis du vil legge til brukeren i kontaktlisten, og klikk deretter Fullfør.

  eller

  Klikk Finn bruker, klikk Avansert, klikk starter med, inneholder eller er lik på nedtrekkslisten ved siden av et felt, skriv inn informasjonen du ser etter, i feltet, og klikk deretter Neste. Velg ønsket bruker i Søkeresultater-listen, klikk Legg til hvis du vil legge til brukeren i kontaktlisten, og klikk deretter Fullfør.

 3. Skriv meldingen.

 4. Klikk pilikonet eller trykk på Enter.

3.2 Sende en øyeblikkelig melding fra GroupWise-klienten

 1. Klikk Fil > Ny > Øyeblikkelig melding.

 2. Klikk personen du vil sende en øyeblikkelig melding til.

  eller

  Klikk Finn bruker-knappen hvis du vil søke etter en person som ikke er på kontaktlisten din.

 3. Klikk OK.

 4. Skriv inn meldingen og klikk deretter på pilknappen eller trykk Enter.

3.3 Bruke uttrykksikoner i meldinger

 1. I en åpen samtale klikker du smileikonet, og deretter klikker du bildet som uttrykker hva du føler.

  eller

  Skriv inn følgende tastetrykk for å vise et uttrykksikon:

  Tastetrykk

  Uttrykksikon

  Betydning

  :) eller :-)

  Smil

  :( eller :-(

  Sur

  ;) eller ;-)

  Blunk

  :O eller :-O

  Overrasket

  :@ eller :-@

  Sint

  :/ eller :-/

  Tvilende

  :D eller :-D

  Stort smil

  :’( eller :’-(

  Gråte

  O:) eller O:-)

  Uskyldig

  :[ eller :-[

  Flau

  :X eller :-X

  Hemmelighetsfull

  :! eller :-!

  Tråkket i salaten

  Hvis du bruker tastetrykk i steden for å velge bildet, vises uttrykksikonet når du trykker Enter for å sende meldingen. Hvis du vil minne deg selv på tastetrykkene når du skriver en melding, klikker du Rediger > Uttrykksikoner.

  Hvis du ikke vil at tastetrykkene skal omdannes til bilder, klikker du Verktøy > Alternativer, og fjerner deretter merket for Bruk grafiske uttrykksikoner. Denne innstillingen gjør at inntastede tegnsekvenser ikke omdannes til bilder.

3.4 Legge til en kontakt

 1. Klikk Legg til en kontakt.

 2. Skriv inn en del av navnet eller hele navnet på personen du vil legge til, klikk Neste, klikk navnet i søkeresultatlisten, og klikk deretter Legg til.

  eller

  Velg Bruk denne bruker-IDen, skriv inn bruker-IDen til personen, og klikk deretter Legg til.

  eller

  Klikk Avansert, klikk starter med, inneholder, eller er lik på nedtrekkslisten ved siden av et felt, skriv inn opplysningene du ser etter, i feltet, og klikk Neste. Velg ønsket bruker i søkeresultatlisten og klikk Legg til.

3.5 Avholde en gruppesamtale

Du kan avholde samtaler med mer enn én bruker via øyeblikkelig melding. Start en samtale med en bruker og inviter flere brukere til å delta.

 1. Dobbeltklikk en bruker i kontaktlisten.

 2. Klikk Vis-pilen ved siden av brukernavnet du har en samtale med.

 3. Klikk Inviter andre.

 4. Klikk en bruker (eller hold Ctrl-tasten nede mens du klikker flere brukere) i kontaktlisten, og klikk deretter OK.

Du kan også Ctrl+klikke flere brukere i kontaktlisten og trykke Enter for å starte en gruppesamtale.

Hver enkelt bruker som inviteres til samtalen, mottar en forespørsel om å bli med i samtalen.

Hvis du ikke kan se listen over deltakere i denne samtalen, klikk Ikon for Åpne kontrollpanel for å åpne kontrollpanelet.

Når en bruker har godtatt invitasjonen om å delta i samtalen, kan vedkommende sende meldinger til de andre deltakerne. En bruker kan ikke se meldinger som ble sendt før vedkommende ble med i samtalen, eller etter vedkommende forlater samtalen.

3.6 Endre statusen

 1. Klikk statuslinjen (der navnet ditt vises under menylinjen).

 2. Klikk statusen du vil at andre brukere skal se ved siden av ditt navn i deres kontaktlister.

  • Statusikonet Pålogget Pålogget

  • Statusikonet Opptatt Opptatt

  • Statusikonet Borte Borte

  • Ikon for Vis som ikke pålogget Vis som ikke pålogget

Du kan også høyreklikke Messenger Online-ikonet Messenger Online-ikonet i systemstatusfeltet (bare Windows og Linux), klikke Status og deretter en status.

3.7 Lage samtalerom

Du kan opprette et samtalerom bare hvis administrator har gitt deg tillatelse til å opprette samtalerom. Standardtilgangen tillater ikke at du oppretter samtalerom.

 1. Klikk Verktøy > Samtalerom, og klikk deretter Opprett.

 2. (Valgfritt) Velg eieren av samtalerommet.

  Standard er at eier er den brukeren som lager samtalerommet.

 3. Skriv inn navnet på samtalerommet.

 4. (Valgfritt) Skriv inn en beskrivelse og en velkomstmelding for samtalerommet.

 5. (Valgfritt) Velg maksimalt antall deltakere.

  Standard antall deltakere er 50, og 500 er maksimalt antall for alle samtalerom.

 6. (Valgfritt) Velg om du vil arkivere samtalerommet.

 7. (Valgfritt) Velg om du vil at det skal gå an å søke i samtalerommet.

 8. (Valgfritt) Klikk fanen Tilgang, og velg deretter tilgangsrettigheter for alle brukere eller én bestemt bruker.

 9. Klikk OK for å opprette samtalerommet.

3.8 Sende en kringkastingsmelding til valgte brukere

 1. Høyreklikk en kontakt, klikk Send kringkasting, og fortsett deretter med Trinn 3.

  eller

  Hvis du vil sende en kringkasting til noen som ikke er i kontaktlisten, klikker du Send en kringkasting og fortsetter deretter med Trinn 2.

 2. Klikk Finn bruker, velg Bruk denne bruker-IDen, skriv inn bruker-IDen til personen, og klikk deretter Legg til.

  eller

  Klikk Finn bruker, velg Søk etter bruker, skriv inn hele eller deler av navnet du leter etter, og klikk deretter Neste. Velg ønsket bruker i Søkeresultater-listen, klikk Legg til på kontaktliste hvis du ønsker det, og klikk deretter Fullfør.

  eller

  Klikk Finn bruker, klikk starter med, inneholder eller er lik på nedtrekkslisten ved siden av et felt, skriv inn informasjonen du ser etter, i feltet, og klikk deretter Neste. Velg ønsket bruker i Søkeresultater-listen, klikk Legg til på kontaktliste hvis du ønsker det, og klikk deretter Fullfør.

 3. Skriv inn kringkastingsmeldingen.

 4. Klikk pilikonet eller trykk på Enter.

3.9 Vise den personlige loggen din

 1. Klikk Handlinger > Vis logg fra et samtalevindu, et samtaleromvindu eller et kringkastingsvindu.

4.0 Dokumentasjonsressurser

Dokumentasjon for Novell Messenger er tilgjengelig på nettstedet for dokumentasjon for Messenger 3.0.

5.0 Juridisk merknad

Copyright © 2003-2015 Novell, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, fotokopieres, lagres i et system for gjeninnhenting eller overføres uten skriftlig tillatelse fra utgiveren. For Novell-varemerker se Novells liste over varemerker og servicemerker. Alle varemerker for tredjepart er de respektive eiernes eiendom.