TeamWorks 18.2.1 – utgivelsesmerknader

1.0 Produktoversikt

Med TeamWorks kan organisasjonens team

 • starte prosjektbaserte, teamorienterte diskusjoner

 • holde samtaler i sanntid

 • dele filer dynamisk

2.0 Dette er nytt i TeamWorks 18

2.1 Nytt i 18.2.1

I tillegg til feilrettinger inkluderer TeamWorks 18.2.1 følgende:

 • forbedringer av brukergrensesnittet i Teamworks-nettklienten

 • operativsystem- og sikkerhetsoppdateringer

 • bibliotekoppdateringer

 • en kobling til TeamWorks Idea Exchange i TeamWorks-nettklienten for begge brukere og TeamWorks-administratoren (adminbruker)

2.2 Nytt i 18.2

I tillegg til feilrettinger inkluderer TeamWorks 18.2 følgende:

 • støtte for deling av filer i rom og organisering i mapper

 • støtte for samarbeidsredigering gjennom et Micro Focus-apparat for innholdsredigeringsverktøyet

 • støtte for SLES 15 SP1

 • oppdateringer for sentral arkitektur

 • nytt eller oppdatert brukergrensesnitt for nett- og mobilklienter

2.3 Nytt i 18.1.1

I tillegg til feilrettinger inkluderer TeamWorks 18.1.1 følgende:

 • støtte for NetIQ Authentication Manager

 • oppdaterte biblioteker

 • oppdatert brukergrensesnitt

 • forbedret pålitelighet, brukbarhet og tilgjengelighet

2.4 Nytt i 18.1

I tillegg til feilrettinger inkluderer TeamWorks 18.1 følgende:

 • nevning/tagging av brukere slik at de varsles om innlegg

 • oppdateringer for sentral arkitektur

 • enda bedre e-postvarsler

 • støtte for SLES 15

 • ytelsesforbedringer

3.0 Installasjonsmerknader

En vellykket TeamWorks-utrulling krever at du

 1. har en fullstendig konfigurert DNS-tjeneste på nettverket. Se Kjente problemer nedenfor.

 2. Planlegg utrullingen din ved å bruke veiledningen TeamWorks 18.2.1: planlegging av TeamWorks-utrullingen din – anbefalte fremgangsmåter i kombinasjon med TeamWorks 18-planleggingsarkene.

 3. Rull ut TeamWorks ved å bruke instruksjonene i GroupWise TeamWorks 18.2.1: veiledning for installasjon og utrulling.

4.0 Problemer med installasjon/oppgradering

Det er ingen kjente problemer med installasjon/oppgradering.

5.0 Kjente problemer

 • HSTS kan forårsake tilgangsproblemer: Leserprogrammer kan stundom blokkere tilgangen til TeamWorks med feilmeldinger som nevner HSTS (HTTP Strict Transport Security) som årsaken.

  En administrator holder for eksempel en administrasjonsfane åpen i en lang periode, og nettleseren viser plutselig en HSTS-feilmelding og begynner å blokkere nettklienten.

  Dette er ikke et problem med TeamWorks-nettklienten, men det er frustrerende.

  Én eller flere av følgende handlinger kan bidra til å løse problemet:

  • Skift ut apparat-IP-adressen med DNS-navnet i adminverktøyets tilgangsnettadresse.

  • Fjern leserprogrammets hurtigbufre og start det på nytt.

  • Fjern eller deaktiver HSTS-innstillingene i leserprogrammet.

   For å få hjelp kan du søke på nettet etter informasjon om hvordan du fjerner eller deaktiverer HSTS.

 • DNS-tjenester må kjøre på nettverket: Før du ruller ut TeamWorks, må du ha fullstendig konfigurert DNS-serveren som kjører på nettverket som TeamWorks bruker. Ellers kommer den innledende systemkonfigurasjonen til å feile.

 • DNS-navn for søk- og alt-i-ett-apparater kan ikke begynne på et tall: Under innledende utrulling av søk- og alt-i-ett-apparater, er det slik at hvis du skriver inn et DNS-navn som begynner på et tall, så feiler installasjon av apparatet og må gjøres på nytt.

  Micro Focus akter å adressere dette i en fremtidig oppdatering.

 • Brukerpassord for tjenestekontoer trenger ASCII-tegn: Under innledende TeamWorks-tjenestekonfigurering, er det slik at når du angir passord for TeamWorks-tjenestekontoene oppført nedenfor, må du kun bruke ASCII-tegn for følgende brukere:

  • svcs-user
  • svcs-admin

  Micro Focus akter å adressere dette i en fremtidig oppdatering.

 • Databasenavn – ikke ta med bindestrek: Hvis du tar med en bindestrek i databasenavnet, feiler databaseopprettingen.

  Du må da bruke Tilbake-knappen for å returnere til feltet og endre navnet.

 • Løsning ved utestengelse fra konto: Hvis en bruker låses ut på grunn av mislykkede påloggingsforsøk, kan administratoren tilbakestille passordet og starte TeamWorks på nytt som beskrevet i denne TID-en.

  Alternativt kan brukere prøve på nytt etter 30 minutter.

  Micro Focus planlegger å implementere Captcha for å tilbakestille passord i en fremtidig utgivelse.

 • Brukere kan ikke godkjennes: Hvis brukerne dine ikke kan godkjennes og hvis du ser oppføringer som ligner på feilene nedenfor i appserver.log-filen din, må du sjekke PostgreSQL-databasetilgangen din. Sjekk også ledig plass på disken i /vastorage.

  2017-07-10 11:08:41,789 WARN [http-nio-8443-exec-6] [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - SQL Error: 0, SQLState: 53100
  2017-07-10 11:08:41,789 ERROR [http-nio-8443-exec-6] [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.
  2017-07-10 11:08:41,790 ERROR [http-nio-8443-exec-6] [com.novell.teaming.module.authentication.impl.PlusAuthenticationProviderModule] - Authentication failure for [mclark]
  org.springframework.dao.DataAccessResourceFailureException: Hibernate operation: could not get next sequence value; SQL [select nextval ('ss_loginaudit_id_sequence')]; ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.; nested exception is org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.
 • Vedlagte filopplastinger – navnebegrensninger: For TeamWorks-nettklienten mislykkes opplasting av et vedlegg hvis filnavnet inneholder noe av følgende:

  • Pundtegn (#)

  • Innskuddstegn (^)

  • Ampersand (&)

  • Skråstrek (/) (kun Macintosh fordi Windows-filnavn ikke kan inneholde dette tegnet)

 • Egensignerte sertifikater støtter ikke: Bruk av egensignerte sertifikater for å sikre apparattilkoblinger støttes ikke. Du kan for eksempel ikke levere de påkrevd sikre tilkoblingene mellom TeamWorks- og Content Editor-apparater ved å bruke egensignerte sertifikater. I stedet kreves sertifikater som er utstedt av en sertifikatmyndighet som er betrodd i bransjen.

 • Problemer med tilkobling for innholdsredigeringsverktøyet: Det er to kjente tilkoblingsproblemer:

  • Dokument blir inaktivt: Hvis tilkoblingen mellom TeamWorks og innholdsredigeringsverktøyet blir forstyrret, dimmes dokumentet som blir redigert og ingen redigering er mulig. Dette kan ofte løses ved å klikke på nettleserens tilbakeknapp to eller tre ganger.

  • Innlasting av dokument mislykkes: Hvis TeamWorks registrerer en aktiv tilkobling for innholdsredigeringsverktøyet når redigeringsverktøyet er utilgjengelig, viser TeamWorks ved et feiltak alternativet Rediger. Innlasting av dokumentet mislykkes imidlertid, og en feil vises. Ved å klikke på tilbakeknappen i leserprogrammet lastes Filer og mapper-arbeidsområdet inn på nytt.

6.0 Dokumentasjon

TeamWorks-dokumentasjonen legges ut her.