Novell to teraz część firmy Micro Focus

Założenia firmy Novell

Założenia dotyczące prywatności
Stawiamy sobie za cel ochronę prywatności naszych klientów i osób odwiedzających nasze strony internetowe. Novell jest jednym z głównych sponsorów i członków TRUSTe, niezależnej i niedochodowej organizacji, której misja polega na zwiększaniu wiarygodności Internetu w oczach użytkowników poprzez promowanie zasad uczciwego postępowania z informacjami.

Założenia dotyczące zapobiegania piractwu
Grupa zajmująca się zapobieganiem piractwu analizuje informacje o przypadkach piractwa, fałszerstwa, piractwa internetowego, niewłaściwego prowadzenia szkoleń, naruszeń znaków towarowych i nazw handlowych oraz nielegalnego kopiowania książek i podręczników, zaobserwowanych wśród reselerów i użytkowników.

Założenia dotyczące handlu i eksportu
Produkty i technologie Novella stale przekraczają granice państw — są przekazywane do klientów Novella, a także między oddziałami funkcjonującymi w różnych częściach świata.

Znaki towarowe
Użycie znaków towarowych firmy Novell niemal zawsze wymaga pisemnej zgody lub licencji. Czasem zgoda lub licencja nie jest wymagana, o ile korzystający ze znaku przestrzega pewnych wytycznych. Ten opis pomaga określić, czy takie zezwolenie jest konieczne.

Prawa autorskie
W większości przypadków użycie materiałów Novella chronionych prawem autorskim wymaga pisemnej zgody. Ten opis pomaga stwierdzić, czy takie zezwolenie jest wymagane.

Zezwolenia
Novell umożliwia umieszczanie łączy do swoich stron internetowych w Państwa serwisach. Zapraszamy do wybrania elementów graficznych, których kliknięcie spowoduje otwarcie naszych stron internetowych.

Licencje
Program Novell Customer Connections, zapewniający wybór spośród kilku modeli licencjonowania, pozwala klientowi szybciej wdrażać oprogramowanie i poświęcać więcej czasu na prowadzenie własnej działalności.

© Micro Focus