2.4 Uruchamianie aplikacji Filr Desktop

Aby ręcznie uruchomić aplikację Desktop:

  • W graficznym interfejsie użytkownika klienta Linux kliknij kolejno opcje Aplikacje > Inne > Micro Focus Filr.

  • Uruchom terminal wiersza poleceń i uruchom następujące polecenie:

    filrClient