2.1 Tabela obsługi

W poniższej tabeli wymieniono wymagania wstępne dotyczące instalacji aplikacji Filr Desktop:

Platforma Linux

  • Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus)

    UWAGA:Obsługuje środowisko graficzne Unity

  • SLED 12 SP3

    UWAGA: Obsługuje tylko domyślne środowisko graficzne GNOME

Serwer Filr

  • Filr 3.4

Nieobsługiwana platforma