4.2 Praca w aplikacji Filr Desktop

Gdy po zainstalowaniu aplikacji Filr Desktop zalogujesz się do niej, zostanie ona uruchomiona, a w obszarze powiadomień pojawi się ikona Filr. Kliknięcie ikony powoduje otwarcie folderu Filr. Możesz wykonać następujące czynności:

  • Aby otworzyć folder Filr, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie Otwórz folder Filr.

  • Aby uruchomić konsolę Filr, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie Otwórz konsolę Filr.

  • Aby uzyskać dostęp do systemu Filr przy użyciu przeglądarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie Odwiedź system Filr w sieci Web.

  • Aby ręcznie zsynchronizować wszystkie pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie Synchronizuj teraz.

  • Aby wylogować się z aplikacji Desktop, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie Wyloguj.

  • Aby zalogować się w aplikacji Desktop, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie Zaloguj.

  • Aby wyświetlić wersję systemu Filr, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij opcję Micro Focus Filr — informacje.

  • Aby wyświetlić plik pomocy, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie Pomoc.

  • Aby zakończyć pracę aplikacji, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij opcję Zakończ.