5.1 Niezsynchronizowane pliki

Widok Oczekujące zmiany w konsoli Filr zawiera czasem przydatne informacje o działaniach synchronizacji, które nie zostały pomyślnie ukończone.

  1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

  2. W widoku Oczekujące zmiany możesz ponawiać próby wykonania działań synchronizacji lub cofać zmiany wprowadzone do obszaru roboczego systemu Filr.

Możesz też użyć menu kontekstowego, aby cofnąć zmiany, których nie można zsynchronizować z serwerem:

  1. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy.

  2. Kliknij opcję Cofnij zmiany lokalne.