4.7 Powiadomienia w dymkach mogą nie być wyświetlane

Domyślnie pewne zdarzenia powodują, że aplikacja Filr wyświetla na pulpicie dymki powiadomień. Dzieje się tak na przykład podczas uruchamiania aplikacji Filr, współdzielenia pliku lub folderu, udostępniania pliku lub folderu w trybie online albo offline, otwieraniu aplikacji z czarnej listy lub gdy jest dostępne uaktualnienie klienta Desktop.

Od wersji Filr 3.1 administratorzy systemu Filr mogą włączać i wyłączać dymki powiadomień na pulpitach użytkowników.

Jeśli administrator systemu Filr wyłączył dymki powiadomień, w konsoli Filr Desktop można przeglądać następujące informacje o powiadomieniach i podejmować względem nich stosowne czynności.

  • Ostatnia aktywność: Wyświetla ostatnią aktywność w aplikacji Desktop, na przykład działania na plikach i folderach.

  • Alerty systemowe: Wyświetla alerty dotyczące nowych aktualizacji oprogramowania, wygasłych haseł, awarii serwera itp.