3.0 Deinstalowanie aplikacji Filr Desktop

Zanim rozpoczniesz deinstalowanie aplikacji Filr Desktop, zamknij wszystkie otwarte pliki i aplikacje systemu Filr.

Deinstalacja aplikacji Filr Desktop:

 • Powoduje usunięcie wszystkich plików aplikacji i danych konfiguracji systemu Filr.

 • W ramach deinstalacji wcześniej pobrane i zsynchronizowane pliki oraz foldery są przenoszone do następującego folderu:

  /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Filr Storage (zarchiwizowane_data)

  gdzie data to data deinstalacji systemu Filr w formacie ddMMMHHmm.

  Foldery można usunąć, jeśli nie są już potrzebne. Pliki i foldery pozostają jednak na serwerze Filr.

Aby zdeinstalować aplikację Filr Desktop, wykonaj następujące czynności:

WAŻNE:Przeciągnięcie folderu Programy > Filr do kosza nie powoduje całkowitego usunięcia aplikacji Filr.

 1. Otwórz Findera i przejdź do folderu Programy.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Filr, a następnie wybierz polecenie Pokaż zawartość pakietu.

 3. Przejdź do folderu Zawartość/Zasoby.

 4. Uruchom plik Filr Uninstaller.