2.6 Uaktualnianie aplikacji Filr Desktop

Do uaktualnienia istniejącej instalacji aplikacji Filr 3.0 Desktop z zainstalowaną najnowszą poprawką służy oprogramowanie Filr 3.3 Desktop.