5.1 Niezsynchronizowane pliki

Widok Oczekujące zmiany w konsoli Filr zawiera czasem przydatne informacje o działaniach synchronizacji, które nie zostały pomyślnie ukończone.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Otwórz konsolę Filr.

  2. W widoku Oczekujące zmiany możesz ponawiać próby wykonania działań synchronizacji lub cofać zmiany wprowadzone do obszaru roboczego systemu Filr.

Możesz też użyć menu kontekstowego, aby cofnąć zmiany, których nie można zsynchronizować z serwerem:

  1. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy.

  2. Kliknij kolejno opcje Więcej opcji systemu Filr > Cofnij zmiany lokalne.