2.5 Konfigurowanie konsoli Filr Desktop

Za pomocą konsoli Filr Desktop można skonfigurować takie informacje, jak dane logowania, lokalizacja pamięci masowej plików, a także opcję automatycznego uruchamiania systemu Filr podczas uruchamiania komputera. W konsoli można też przeglądać informacje o oczekujących zmianach synchronizacji, ostatnie aktywności w systemie Filr oraz alerty systemowe:

 1. Zaloguj się do aplikacji Filr Desktop.

  Aby dowiedzieć się, jak się zalogować do aplikacji Desktop, zobacz Logowanie do aplikacji Filr Desktop.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Otwórz konsolę Filr.

 3. W konsoli Filr Desktop możesz skonfigurować następujące ustawienia:

  • Edycja danych logowania. Na karcie Konto są wyświetlane informacje logowania podane podczas poprzedniego logowania. Te informacje logowania możesz edytować zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Logowanie do aplikacji Filr Desktop.

  • Edycja ogólnych szczegółów systemu Filr. Karta Ogólne umożliwia określenie, czy system Filr ma być uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania komputera.

  • Edycja lokalizacji pamięci masowej. Karta Pamięć masowa umożliwia określenie lokalizacji, z którą mają być synchronizowane pliki systemu Filr. Domyślnie pliki systemu Filr są synchronizowane z folderem c:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Filr w systemie plików.

  W konsoli można też przeglądać następujące informacje:

  • Oczekujące zmiany synchronizacji. Karta Oczekujące zmiany umożliwia przeglądanie zmian synchronizacji będących w toku.

  • Ostatnie aktywności. Karta Ostatnia aktywność umożliwia przeglądanie ostatnio wykonanych aktywności.

  • Alerty systemowe. Karta Alerty systemowe umożliwia przeglądanie alertów generowanych przez aplikację Desktop.