2.1 Tabela obsługi

W poniższej tabeli wymieniono wymagania wstępne dotyczące instalacji aplikacji Filr Desktop:

Platformy systemu Windows

  • Windows 10, 8.1, 7

Serwer Filr

  • Filr 3.4

Nieobsługiwana platforma