4.6 Dostosowywanie motywu firmowego aplikacji Desktop

Administrator systemu Filr może teraz modyfikować wygląd aplikacji Desktop, tak aby był on zgodny z identyfikacją wizualną danej firmy. Zmiany motywu firmowego stają się widoczne na komputerze dopiero po wylogowaniu się z aplikacji Desktop i ponownym zalogowaniu się do niej. Gdy ponownie zalogujesz się w aplikacji Desktop, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że administrator systemu Filr dostosował interfejs użytkownika. Kliknij przycisk OK, aby automatycznie uruchomić ponownie dostosowaną aplikację Desktop.