5.4 Zagadnienia ogólne

5.4.1 Eksplorator wyświetla błąd podczas przenoszenia dużych plików

Podczas przenoszenia dużego pliku z folderu Filr do dowolnego położenia poza folderem Filr Eksplorator wyświetla błąd. Ten błąd można zignorować, klikając przycisk Anuluj — plik zostanie pomyślnie przeniesiony.

Przed przeniesieniem pliku poza folder Filr zaleca się przełączenie pliku w tryb offline.