3.0 Deinstalowanie aplikacji Filr Desktop

Zanim rozpoczniesz deinstalowanie aplikacji Filr Desktop, zamknij wszystkie otwarte pliki i aplikacje systemu Filr.

Deinstalacja aplikacji Filr Desktop:

  • Powoduje usunięcie wszystkich plików aplikacji i danych konfiguracji systemu Filr.

  • W ramach deinstalacji wcześniej pobrane i zsynchronizowane pliki oraz foldery są przenoszone do następującego folderu:

    C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Filr (zarchiwizowane)(liczba)

    gdzie liczba to wartość liczbowa rozpoczynająca się od 1 i zwiększana o 1 dla każdego wystąpienia deinstalacji systemu Filr.

    Foldery można usunąć, jeśli nie są już potrzebne. Pliki i foldery pozostają jednak na serwerze Filr.

Aby zdeinstalować aplikację Filr Desktop, wykonaj następujące czynności:

  1. Zdeinstaluj aplikację Filr Desktop, używając Panelu sterowania systemu Windows.