2.6 Uaktualnianie aplikacji Filr Desktop

Do uaktualnienia istniejącej instalacji aplikacji Filr 3.0 Desktop z zainstalowaną najnowszą poprawką służy oprogramowanie Filr 3.3 Desktop.

WAŻNE:Przed uaktualnieniem aplikacji Desktop należy wykonać następujące czynności w celu zakończenia pracy klienta Filr:

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr na pasku zadań systemu Windows.

  2. Kliknij Zakończ.

W przypadku uaktualnienia aplikacji Filr Desktop, gdy jest uruchomiona poprzednia wersja, nakładane ikony mogą nie być wyświetlane. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz dokument Aplikacja Filr Desktop — informacje o wydaniu w witrynie internetowej z dokumentacją produktu Filr 3.