1.6 Modyfikowanie profilu

Czasem może zajść konieczność ręcznego zaktualizowania profilu w celu dodania ważnych informacji kontaktowych, takich jak adres e-mail, numer telefonu lub zdjęcie.

 1. Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

 2. Kliknij opcję Wyświetl profil.

 3. Kliknij opcję Edytuj, wprowadź wszelkie niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dostępne pola:

  • Identyfikator użytkownika

  • Hasło

   Ta informacja może nie być dostępna do modyfikacji, jeśli informacje są synchronizowane z katalogu firmowego..

  • Imię

  • Nazwisko

  • Obraz

   W przypadku aktualizacji zdjęcia profilowego zaktualizowanie zdjęcia w aplikacji Filr Mobile może zająć do godziny..

  • Strefa czasowa

   Nie należy zmieniać tego ustawienia, ponieważ przy każdym uruchomieniu systemu Filr jest ono zastępowane ustawieniem strefy czasowej przeglądarki.

  • Ustawienie regionalne

   Umożliwia zmianę języka, w którym jest wyświetlany interfejs systemu Filr po uzyskaniu do niego dostępu przez sieć Web.

  • Nazwa stanowiska

  • Informacje o mnie

  • Adres e-mail

  • Telefon

   Jeśli podasz w swoim profilu numer telefonu, możesz wybrać opcję otrzymywania powiadomień o subskrypcji plików za pośrednictwem wiadomości SMS (zobacz Subskrybowanie folderu lub pliku).

  • Adres e-mail wiadomości SMS

  Jeśli nie możesz edytować żadnych pól, najprawdopodobniej są one synchronizowane z katalogu firmowego.