6.6 Zmiana domyślnego zachowania po kliknięciu nazwy pliku

Domyślnym zachowaniem po kliknięciu nazwy pliku jest, w zależności od typu pliku, pobranie pliku i otwarcie go w odpowiedniej aplikacji lub otwarcie go w nowej karcie przeglądarki.

Aby zmienić to zachowanie:

 1. Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

 2. Kliknij opcję Preferencje osobiste.

 3. Z listy rozwijanej Przy kliknięciu pliku wybierz jedną z następujących opcji:

  • Pobierz lub otwórz plik. Pliki są pobierane lub otwierane w nowej karcie przeglądarki. (Jest to opcja domyślna).

  • Wyświetl stronę szczegółów. Plik jest wyświetlany na stronie szczegółów.

   Strona szczegółów wyświetla plik w formacie HTML. Ta strona zawiera też metadane pliku, takie jak komentarze do pliku oraz informacje Współdzielone z i Współdzielone przez.

  • Wyświetl jako HTML (jeśli jest to obsługiwane); w przeciwnym razie wyświetl szczegóły. Plik jest wyświetlany w formacie HTML, jeśli dany typ pliku obsługuje podgląd HTML (aby zobaczyć listę typów plików obsługujących format HTML, zobacz Wyświetlanie pliku w przeglądarce internetowej). Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w formacie HTML, wyświetlana jest strona szczegółów.

   Strona szczegółów wyświetla plik w formacie HTML. Ta strona zawiera też metadane pliku, takie jak komentarze do pliku oraz informacje Współdzielone z i Współdzielone przez.

  • Wyświetl jako HTML (jeśli jest to obsługiwane); w przeciwnym razie pobierz lub otwórz. Plik jest wyświetlany w formacie HTML, jeśli dany typ pliku obsługuje podgląd HTML (aby zobaczyć listę typów plików obsługujących format HTML, zobacz Wyświetlanie pliku w przeglądarce internetowej). Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w formacie HTML, pliki są pobierane i otwierane w odpowiedniej aplikacji lub otwierane w nowej karcie przeglądarki.

 4. Kliknij przycisk OK.