6.2 Komentowanie pliku

Często celem opublikowania pliku jest generowanie pomysłów i uzyskiwanie opinii. System Filr umożliwia komentowanie plików, pozwalając dzielić się pomysłami i opiniami.

  1. Przejdź do pliku, który chcesz skomentować, a następnie kliknij znajdującą się obok niego ikonę Komentarz.

  2. Wpisz swój komentarz, a następnie kliknij opcję Wyślij.

    lub

    Aby odpowiedzieć na już istniejący komentarz, kliknij kolejno opcje Działania > Komentarz obok danego komentarza, a następnie wpisz swój komentarz i kliknij opcję Wyślij.

Aby uzyskać informacje o komentowaniu pliku podczas wyświetlania go, zobacz: Wyświetlanie pliku i jego metadanych.

Aby uzyskać informacje o komentowaniu pliku z poziomu aplikacji Filr Mobile, zobacz dokument Aplikacja Filr Mobile — Szybki start.