B.0 Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Użytkownicy niepełnosprawni mogą korzystać z technologii wspomagających, takich jak czytnik ekranu, aby uzyskać dostęp do stron w witrynie Filr. Użytkownicy technologii wspomagających muszą dostosować się do następujących funkcji systemu Filr: