7.0 Korzystanie z systemu Filr na urządzeniu przenośnym

Dostęp do systemu Filr możesz uzyskać z urządzenia przenośnego z systemem iOS, Android lub Windows Phone. Dostęp do witryny Filr za pośrednictwem aplikacji może zostać dezaktywowany przez administratora systemu Filr. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do witryny Filr za pośrednictwem aplikacji, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.

Aby uzyskać więcej informacji o procedurach obsługiwanych w przypadku uzyskiwania dostępu do systemu Filr z urządzenia przenośnego, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Pomoc w aplikacji Mobile lub zobacz dokument Aplikacja Filr Mobile — Szybki start.