10.0 Zarządzanie przydziałem danych

Administrator systemu Filr może włączyć przydziały danych, aby ograniczyć ilość danych przechowywanych w witrynie Filr. Aby dowiedzieć się, jak administrator systemu Filr może włączać przydziały danych, zobacz Managing and Restricting Filr-Based Storage (Zarządzanie pamięcią masową opartą na systemie Filr i ograniczanie jej) w dokumencie Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Informacje o administracyjnym interfejsie użytkownika).

Jeśli w witrynie Filr zostały włączone przydziały danych, musisz się orientować, co wlicza się do przydziału danych i jak można wyświetlić bieżące użycie danych, aby wiedzieć, kiedy przyznany przydział danych zostanie wykorzystany. W przypadku wykorzystania przyznanego przydziału system Filr umożliwia usuwanie plików i folderów, które zostały wcześniej przeniesione do kosza.