9.0 Przywracanie elementów z kosza

System Filr umożliwia odzyskiwanie plików i folderów z kosza oraz przywracanie ich do poprzedniej lokalizacji. Przywrócenie pliku powoduje także przywrócenie wszystkich skojarzonych z nim komentarzy.

Elementów usuniętych trwale nie można odzyskać.