Podręcznik użytkownika programu GroupWise 18 WebAccess

W niniejszym Podręczniku użytkownika programu GroupWise 18 WebAccess wyjaśniono, jak korzystać z programu GroupWise WebAccess. Jest on podzielony na następujące części:

Odbiorcy

Ten podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników programu GroupWise WebAccess.

Opinie

Oczekujemy na komentarze i propozycje dotyczące tego podręcznika i pozostałej dokumentacji dołączonej do tego produktu. Aby je przekazać, należy skorzystać z funkcji User Comment (Komentarze użytkownika) dostępnej u dołu każdej strony dokumentacji online lub przejść na stronę Novell Documentation Feedback i wprowadzić tam swój komentarz.

Dodatkowa dokumentacja

Osoby zainteresowane dodatkową dokumentacją oprogramowania GroupWise mogą się zapoznać z następującymi podręcznikami w witrynie WWW z dokumentacją oprogramowania GroupWise 18

  • GroupWise Windows Client User Guide

  • Podręcznik użytkownika programu GroupWise WebAccess

  • Podręcznik użytkownika programu GroupWise WebAccess Mobile

  • Skrócone instrukcje obsługi programu GroupWise