Podręcznik użytkownika programu GroupWise 18 WebAccess Mobile

Podręcznik użytkownika programu Micro Focus GroupWise 18 WebAccess Mobile wyjaśnia, jak uzyskać dostęp do oprogramowania GroupWise w przeglądarce internetowej na tabletach oraz jak z niego korzystać. Jest on podzielony na następujące części:

Dodatkowa dokumentacja oprogramowania GroupWise znajduje się w witrynie WWW z dokumentacją oprogramowania Micro Focus GroupWise 18.

  • GroupWise Windows Client User Guide

  • Podręcznik użytkownika programu GroupWise WebAccess

  • Podręcznik użytkownika programu GroupWise WebAccess Mobile

  • Skrócone instrukcje obsługi programu GroupWise