Podręcznik użytkownika klienta GroupWise Messenger 18

  Podręcznik użytkownika klienta GroupWise Messenger 18
    Rozpoczynanie pracy
      Logowanie do programu GroupWise Messenger
      Wylogowanie z programu GroupWise Messenger
      Łączenie programu Messenger z innymi systemami obsługi wiadomości błyskawicznych
    Korzystanie z konwersacji
      Wysyłanie wiadomości błyskawicznej
      Używanie emotikonów w wiadomościach
      Wysyłanie plików
      Zmiana czcionki tekstu w konwersacji
      Prowadzenie konwersacji grupowej
      Dodawanie znacznika czasu do każdego elementu w konwersacji
      Zapisywanie konwersacji
      Otwieranie zapisanej konwersacji
      Drukowanie konwersacji
      Wyszukiwanie zarejestrowanych konwersacji w archiwach
      Wysyłanie wiadomości e-mail (tylko system Windows)
    Korzystanie z pokojów rozmów
      Wyszukiwanie pokoju rozmów
      Dołączanie do pokoju rozmów bez wyszukiwania
      Tworzenie pokoju rozmów
      Modyfikowanie praw dostępu do pokoju rozmów
      Usuwanie pokoju rozmów
      Ignorowanie użytkownika w pokoju rozmów
      Wykonywanie zadań moderatora
    Korzystanie z transmisji rozgłoszeniowych
      Odbieranie wiadomości transmisji rozgłoszeniowej
      Czyszczenie transmisji rozgłoszeniowych
      Wysyłanie wiadomości transmisji rozgłoszeniowej do wybranych użytkowników
      Wysyłanie systemowej transmisji rozgłoszeniowej
    Korzystanie z kontaktów
      Dodawanie kontaktu
      Usuwanie kontaktów
      Organizowanie listy kontaktów
      Importowanie listy kontaktów
      Eksportowanie listy kontaktów
    Korzystanie z historii osobistej
      Wyświetlanie historii osobistej konwersacji, pokoju rozmów lub transmisji rozgłoszeniowej
      Wyświetlanie rozszerzonej historii konwersacji, pokoju rozmów lub transmisji rozgłoszeniowej
      Wyłączanie lub włączanie historii osobistej w oknie konwersacji, pokoju rozmów lub transmisji rozgłoszeniowej
      Czyszczenie historii
      Informacje o wpływie wielu połączeń na historię osobistą
    Korzystanie ze stanów
      Zmiana stanu
      Tworzenie stanu niestandardowego
      Informacje o wpływie wielu połączeń na stan
    Dostosowywanie programu GroupWise Messenger
      Zmiana hasła
      Określanie momentu, w którym ma być uruchamiany program GroupWise Messenger
      Określanie, czy kontakty mają być wyświetlane podczas uruchamiania
      Określanie czasu oczekiwania na wyświetlenie informacji, że użytkownik jest wolny
      Określanie, czy monity o zapisanie konwersacji mają być wyświetlane
      Określanie, czy monit o połączenie z Internetem ma być wyświetlany
      Określanie, czy emotikony graficzne mają być używane
      Określanie, czy zaproszenia na konferencje mają być zawsze akceptowane bez wyświetlania monitów
      Określanie języka interfejsu
      Określanie, czy hasło ma być zapamiętywane
      Określanie czcionki tworzonych wiadomości
      Określanie sposobu działania klawisza Enter
      Określanie czcionki odebranych wiadomości
      Określanie opcji trybu offline dla kontaktów
      Określanie sytuacji, w których generowane są dźwięki i alerty
      Określanie, kto może widzieć Twój stan i wysyłać do Ciebie wiadomości
      Zmienianie wyglądu listy kontaktów
      Zmienianie lokalizacji plików historii
      Określanie, czy historia ma być wyświetlana w oknie konwersacji
      Określanie liczby dni przechowywania historii
      Pokazywanie tylko kontaktów w trybie online
      Wyłączanie dźwięku (tylko systemy Windows i Linux)
      Opcje rozpoczęcia pracy
    Korzystanie z programu GroupWise Messenger w programie GroupWise (tylko system Windows)
      Wyświetlanie informacji o obecności programu Messenger w programie GroupWise (tylko system Windows)
      Wysyłanie wiadomości błyskawicznej
      Wyświetlanie listy kontaktów programu GroupWise Messenger
      Określanie, czy program GroupWise Messenger ma być uruchamiany razem z programem GroupWise
      Wyświetlanie opcji programu GroupWise Messenger
    Korzystanie z programu GroupWise Messenger na urządzeniu przenośnym
    Co nowego w programie GroupWise Messenger 18
    Dostęp dla osób niepełnosprawnych
      Skróty klawiaturowe
    Informacje prawne