GroupWise 2012 i Messenger 2.2

21 listopada 2011

Program Novell Messenger to firmowy system obsługi wiadomości błyskawicznych, w którym jako baza danych użytkowników jest używana usługa eDirectory. Użytkownik może utworzyć listę kontaktów, wysyłać wiadomości błyskawiczne, tworzyć archiwum wiadomości, zezwalać innym osobom na wyświetlanie informacji o swojej dostępności (lub blokować tę możliwość) oraz wykonywać wiele innych czynności.

WAŻNE:Funkcjonalność komunikatora będzie dostępna w programie GroupWise po zainstalowaniu programu Novell Messenger na stacji roboczej.

1.0 Włączanie programu Novell Messenger w programie GroupWise

 1. W programie GroupWise kliknij opcje Narzędzia > Opcje.

 2. Kliknij kolejno opcje Środowisko > Ogólne.

 3. Zaznacz opcję Uruchom program Messenger przy starcie.

 4. Zaznacz opcję Pokaż obecność programu Messenger.

 5. Kliknij przycisk OK.

2.0 Wysyłanie wiadomości błyskawicznej z programu Novell Messenger

 1. W programie GroupWise kliknij ikonę Książka adresowa.

 2. Kliknij osobę, do której chcesz wysłać wiadomość.

  Zostanie wyświetlony skrót informacji o tym użytkowniku i jego obecności w programie Novell Messenger.

 3. Kliknij ikonę obecności. Zostanie otwarte okno rozmowy programu Novell Messenger.

 4. Wpisz treść wiadomości.

 5. Naciśnij klawisz Enter, aby wysłać wiadomość.

3.0 Wysyłanie wiadomości błyskawicznej z menu Plik

 1. W programie GroupWise kliknij kolejno polecenia Plik > Nowe > Wiadomość błyskawiczna.

 2. Kliknij osobę, do której chcesz wysłać wiadomość.

  lub

  Kliknij przycisk Znajdź użytkownika, aby wyszukać nazwę osoby, której nie ma na liście kontaktów.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Wpisz treść wiadomości.

 5. Naciśnij klawisz Enter lub Alt+Enter.

4.0 Wyświetlanie listy kontaktów programu Messenger

 1. W programie GroupWise kliknij opcje Narzędzia > Messenger > Lista kontaktów.

5.0 Wyświetlanie stanu obecności w programie Novell Messenger

Program GroupWise można skonfigurować tak, aby wyświetlać informacje o obecności w programie Novell Messenger osób znajdujących się w firmowej książce adresowej. Informacja o obecności jest wyświetlana w trzech miejscach: w funkcji Quick Info w polach Do, DW i UDW przesyłki, w polu Od odebranej przesyłki i w funkcji Quick Info dla kontaktu z książki adresowej.

W programie Novell Messenger można wysłać wiadomość do kontaktów, które mają stan online lub wolny.

6.0 Dodawanie kontaktów z programu GroupWise do programu Novell Messenger

 1. Przeciągnij i upuść kontakt z książki adresowej programu GroupWise do listy kontaktów programu Novell Messenger.

7.0 Uruchamianie programu Novell Messenger podczas uruchamiania programu GroupWise

 1. W programie GroupWise kliknij polecenia: Narzędzia > Opcje.

 2. Kliknij dwukrotnie opcję Środowisko.

 3. Na karcie Ogólne zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Uruchom program Messenger przy starcie.

Jeśli są używane jednocześnie programy GroupWise i Novell Messenger, po zamknięciu programu GroupWise program Novell Messenger będzie działać nadal aż do jego zamknięcia.

8.0 Wyświetlanie opcji programu Novell Messenger

 1. W programie GroupWise kliknij kolejno opcje Narzędzia > Messenger > Preferencje.

  Okno dialogowe Opcje programu Messenger
 2. Wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk OK.

9.0 Informacje prawne:

Copyright © 2011 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, kopiowana, przechowywana w systemach udostępniania danych ani przesyłana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Znaki towarowe firmy Novell można znaleźć na liście znaków towarowych i znaków usług firmy Novell. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich są własnością poszczególnych właścicieli.