Program GroupWise WebAccess — interfejs podstawowy

21 listopada 2011

Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać z interfejsu podstawowego programu GroupWise 2012 WebAccess w celu uzyskiwania dostępu do skrzynki pocztowej programu GroupWise za pomocą urządzenia przenośnego z włączonym protokołem HTTP lub WAP. Umożliwia on odczytywanie i tworzenie wiadomości pocztowych, spotkań i zadań, przeglądanie książki adresowej, wyszukiwanie dokumentów oraz korzystanie z wielu innych funkcji za pośrednictwem urządzenia przenośnego. W przypadku uzyskiwania dostępu do programu WebAccess za pomocą urządzenia iPad można zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika programu GroupWise 2012 WebAccess Mobile w celu uzyskania instrukcji dotyczących używania programu GroupWise na urządzeniu iPad.

Sposoby działania poszczególnych urządzeń przenośnych w połączeniu z programem WebAccess są rozmaite i mogą się różnić od opisanego w tym dokumencie.

1.0 Łączenie się z systemem GroupWise

 1. Wybierz w urządzeniu Tryb danych lub Tryb przeglądarki.

 2. Wprowadź następujący adres URL:

  http://web_server_name/gw/webacc
  

  Nazwę serwera sieci Web można uzyskać od administratora systemu.

  WSKAZÓWKA:Wykonaj instrukcje zawarte w dokumentacji urządzenia, aby dodać ten adres URL do menu Ulubione lub Zakładki, co pozwoli uniknąć wpisywania go przy każdym logowaniu.

 3. Podaj swój identyfikator użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję Zaloguj.

2.0 Sprawdzanie poczty

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise. Po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

 2. Wybierz opcję Skrzynka pocztowa lub Poczta.

 3. Przejrzyj listę wiadomości, korzystając z przycisków przewijania dostępnych na urządzeniu.

Jednocześnie na ekranie urządzenia jest wyświetlanych dziesięć wiadomości.

 • Aby wyświetlić kolejny zestaw wiadomości, wybierz opcję Wyświetl następne lub Więcej

 • Aby wyświetlić poprzedni zestaw wiadomości, naciśnij przycisk Wstecz w przeglądarce.

 • Aby sprawdzić, czy są nowe wiadomości, wybierz opcję Aktualizuj lub Odśwież.

 • Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz w przeglądarce.

 • Aby sprawdzić wiadomości w innym folderze, wybierz opcję Zmień folder, a następnie wybierz folder.

 • Aby przeczytać wiadomość, wybierz temat wiadomości.

Nowe wiadomości są oznaczone gwiazdką (*). Wiadomości o wysokim priorytecie są oznaczone wykrzyknikiem (!). Liczba załączników jest wskazana w nagłówku wiadomości.

3.0 Wysyłanie przesyłek programu GroupWise

3.1 Wysyłanie wiadomości pocztowej

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise. Po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na urządzeniu.

 2. Wybierz polecenie Utwórz.

 3. Wybierz polecenie Do i wpisz nazwy użytkowników programu GroupWise lub adresy e-mail odbiorców. Nazwy powinny być oddzielane średnikami (;). Naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

  Naciśnij prawy przycisk, aby w razie potrzeby zmienić tryb klawiatury na wielkie litery, małe litery lub symbole.

  lub

  Aby wstawić nazwę z książki adresowej, zobacz Korzystanie z książki adresowej.

 4. Wybierz polecenie Temat, wpisz treść tematu, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 5. Wybierz polecenie Wiadomość, wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 6. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Wyślij.

3.2 Wysyłanie informacji o spotkaniu

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise. Po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na urządzeniu.

 2. Wybierz polecenie Utwórz.

 3. Wybierz polecenie Spotkanie.

 4. Wybierz polecenie Do i wpisz nazwy użytkowników programu GroupWise lub adresy e-mail odbiorców. Oddziel nazwy za pomocą średnika (;) i naciśnij lewy przycisk odpowiadający poleceniu OK.

  Naciśnij prawy przycisk, aby w razie potrzeby zmienić tryb klawiatury na wielkie litery, małe litery lub symbole.

  lub

  Aby wstawić nazwę z książki adresowej, zobacz Korzystanie z książki adresowej.

 5. Wybierz polecenie Data początkowa, wpisz datę zgodnie z wyświetlonym formatem, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 6. Wybierz polecenie Godzina, wpisz godzinę zgodnie z wyświetlonym formatem, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 7. Wybierz polecenie Czas trwania, a następnie wybierz opcję Minuty, Godziny lub Dni.

 8. Jeśli nie chcesz użyć domyślnej wartości 1, usuń cyfrę 1 i wpisz inną wartość, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 9. Wybierz polecenie Lokalizacja, wpisz tekst lokalizacji, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 10. Wybierz polecenie Temat, wpisz treść tematu, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 11. Wybierz polecenie Wiadomość, wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 12. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Wyślij.

3.3 Wysyłanie zadania

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise. Po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na urządzeniu.

 2. Wybierz polecenie Utwórz.

 3. Wybierz opcję Zadanie.

 4. Wybierz polecenie Do i wpisz nazwy użytkowników programu GroupWise lub adresy e-mail odbiorców. Oddziel nazwy za pomocą średnika (;) i naciśnij lewy przycisk odpowiadający poleceniu OK.

  Naciśnij prawy przycisk, aby w razie potrzeby zmienić tryb klawiatury na wielkie litery, małe litery lub symbole.

  lub

  Aby wstawić nazwę z książki adresowej, zobacz Korzystanie z książki adresowej.

 5. Wybierz polecenie Data początkowa, wpisz datę zgodnie z wyświetlonym formatem, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 6. Wybierz polecenie Termin realizacji, wpisz datę zgodnie z wyświetlonym formatem, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 7. Wybierz polecenie Priorytet, wpisz priorytet, na przykład 1, 2, A1 lub B1, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 8. Wybierz polecenie Temat, wpisz treść tematu, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 9. Wybierz polecenie Wiadomość, wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 10. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Wyślij.

3.4 Wysyłanie notki

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise. Po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na urządzeniu.

 2. Wybierz polecenie Utwórz.

 3. Wybierz opcję Notka.

 4. Wybierz polecenie Do i wpisz nazwy użytkowników programu GroupWise lub adresy e-mail odbiorców. Nazwy powinny być oddzielane średnikami (;). Naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

  Naciśnij prawy przycisk, aby w razie potrzeby zmienić tryb klawiatury na wielkie litery, małe litery lub symbole.

  lub

  Aby wstawić nazwę z książki adresowej, zobacz Korzystanie z książki adresowej.

 5. Wybierz polecenie Data, wpisz datę zgodnie z wyświetlonym formatem, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 6. Wybierz polecenie Temat, wpisz treść tematu, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 7. Wybierz polecenie Wiadomość, wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 8. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Wyślij.

3.5 Wysyłanie wiadomości telefonicznej

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise. Po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na urządzeniu.

 2. Wybierz polecenie Utwórz.

 3. Wybierz opcję Telefon.

 4. Wybierz polecenie Do i wpisz nazwy użytkowników programu GroupWise lub adresy e-mail odbiorców. Oddziel nazwy za pomocą średnika (;), naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

  Naciśnij prawy przycisk, aby w razie potrzeby zmienić tryb klawiatury na wielkie litery, małe litery lub symbole.

  lub

  Aby wstawić nazwę z książki adresowej, zobacz Korzystanie z książki adresowej.

 5. Wybierz polecenie Interesant, wpisz jego nazwę, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 6. Wybierz polecenie Firma, wpisz nazwę firmy, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 7. Wybierz polecenie Telefon, wpisz numer telefonu interesanta, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 8. Wybierz polecenie Wiadomość, wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 9. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Wyślij.

3.6 Wycofywanie przesyłki

Wiadomości pocztowe i telefoniczne można wycofywać ze skrzynek tych odbiorców, którzy jeszcze nie otworzyli przesyłki. Spotkanie, notkę przypomnienia lub zadanie można wycofać w każdej chwili. Nie można jednak wycofać przesyłek, które zostały wysłane za pośrednictwem Internetu do innych systemów poczty elektronicznej.

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise. Po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na urządzeniu.

 2. Wybierz opcję Skrzynka pocztowa.

 3. Wybierz opcję Zmień folder.

 4. Wybierz folder Przesyłki wysłane, a następnie wybierz wiadomość, którą chcesz wycofać.

 5. Wybierz opcję Usuń ze wszystkich skrzynek pocztowych.

4.0 Korzystanie z książki adresowej

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise. Po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na urządzeniu.

 2. Wybierz opcję Książka adresowa.

 3. Aby wyświetlić całą książkę adresową, wybierz polecenie Książka, naciśnij numer książki adresowej, a następnie naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Znajdź. Przejdź do etap 8.

  lub

  Wykonaj czynności od etap 4 do etap 7, aby wyszukać określoną nazwę.

 4. Wybierz opcję Książka, a następnie naciśnij numer książki adresowej.

 5. Wybierz opcję Nazwisko, wpisz nazwisko, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie OK.

 6. Wybierz opcję Imię, wpisz imię, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie OK.

 7. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Znajdź.

 8. Naciśnij numer odpowiadający nazwisku, które chcesz wybrać.

 9. Wybierz polecenie Wywołaj, aby przejść do trybu głosowego i wywołać żądaną osobę. Zależnie od używanego modelu telefonu mogą być dostępne inne opcje wybierane przed rozpoczęciem rozmowy.

  lub

  Wybierz polecenie E-mail, aby utworzyć wiadomość pocztową z podanym nazwiskiem umieszczonym w polu Do.

  lub

  Wybierz polecenie Szczegóły, aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące tego użytkownika znajdujące się w książce adresowej.

5.0 Zarządzanie przesyłkami odebranymi

5.1 Usuwanie wiadomości

 1. Otwórz wiadomość, którą chcesz usunąć.

 2. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Usuń.

  Jeśli usuwana jest wiadomość znajdująca się w folderze Przesyłki wysłane, wybierz polecenie Usuń z mojej skrzynki pocztowej.

5.2 Odpowiadanie na wiadomość

 1. Otwórz wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.

 2. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje.

 3. Wybierz polecenie Odpowiedz.

  lub

  Wybierz polecenie Odpowiedz wszystkim. (Listy odbiorców nie można modyfikować).

 4. Wykonaj kroki etap 3, etap 5 i etap 6 w Wysyłanie wiadomości pocztowej.

5.3 Przekazywanie wiadomości

 1. Otwórz wiadomość, którą chcesz przekazać.

 2. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Przekaż.

 3. Wykonaj kroki etap 3, etap 5 i etap 6 w Wysyłanie wiadomości pocztowej.

6.0 Zarządzanie spotkaniami i zadaniami

6.1 Sprawdzanie listy spotkań lub zadań na dany dzień

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise. Po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na urządzeniu.

 2. Wybierz polecenie Spotkania.

  lub

  Wybierz polecenie Zadania.

 3. Aby sprawdzić spotkania lub zadania na inny dzień, naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Następny lub Poprzedni .

 4. Aby sprawdzić nowe spotkania lub zadania na wybrany dzień, naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Odśwież.

 5. Aby otworzyć spotkanie lub zadanie, naciśnij numer spotkania lub zadania.

6.2 Akceptowanie bądź odrzucanie spotkań lub zadań

 1. Otwórz spotkanie lub zadanie.

 2. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje.

 3. Wybierz polecenie Akceptuj lub Odrzuć.

  lub

  Jeśli spotkanie lub zadanie jest pozycją wielokrotną, wybierz polecenie Akceptuj wszystkie lub Odrzuć wszystkie.

6.3 Delegowanie spotkań i zadań

 1. Otwórz spotkanie lub zadanie.

 2. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Oddeleguj.

 3. Wykonaj kroki etap 3, etap 5 i etap 6 w Wysyłanie wiadomości pocztowej.

6.4 Oznaczanie zadania jako zakończonego

 1. Otwórz zadanie.

 2. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Oznacz jako zakończone.

Jeśli zadanie jest oznaczone jako zakończone, nie jest już przenoszone na kolejny dzień.

7.0 Zmiana hasła

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise; po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

 2. Z menu Opcje wybierz polecenie Ustaw hasło.

 3. Wpisz swoje stare hasło, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Dalej.

 4. Wpisz nowe hasło, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Dalej.

 5. Wpisz ponownie nowe hasło, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Dalej.

 6. Naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Gotowe.

8.0 Wychodzenie z trybu podstawowego

Aby zamknąć interfejs podstawowy, należy zamknąć wszystkie przeglądarki internetowe i ponownie uruchomić program WebAccess, upewniając się, że opcja Użyj interfejsu podstawowego nie jest zaznaczona.

W przypadku telefonów komórkowych nie można zamknąć interfejsu podstawowego.

9.0 Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie można połączyć się z programem GroupWise, należy użyć trybu danych/trybu przeglądarki urządzenia w celu sprawdzenia, czy jest możliwe połączenie się z innymi lokalizacjami.

 • Jeśli można połączyć się z innymi lokalizacjami, należy skontaktować się z administratorem systemu GroupWise w celu sprawdzenia, czy serwer programu GroupWise Web Access działa poprawnie.

 • Jeśli nie można połączyć się z innymi lokalizacjami, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej sprzedawcy telefonu w celu sprawdzenia, czy telefon działa poprawnie.

10.0 Informacje prawne:

Copyright © 2004–2011 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, kopiowana, przechowywana w systemach udostępniania danych ani przesyłana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Znaki towarowe firmy Novell można znaleźć na liście znaków towarowych i znaków usług firmy Novell. Wszystkie znaki towarowe innych firm są własnością poszczególnych właścicieli.