GroupWise 7

Aktualizacje
Instalacja
Administracja
Wiele systemów
Zgodność
Rozwiązywanie problemów
Klient
GroupWise Mobile Server
Połączenie
Bramki i migracja
Messenger

Dokumentacja została zaktualizowana, aby odzwierciedlać funkcje wprowadzone przez pakiet poprawek GroupWise 7 Support Packs. Aby pobrać pakiety poprawek, należy przejść na witrynę internetową Aktualizacji produktów.


Do wyświetlania i drukowania plików w formacie PDF jest niezbędny program Acrobat Reader.

Otwieranie plików PDF z lokalnego dysku zwiększy szybkość przeglądania i wyszukiwania. Aby pobrać te pliki i odtworzyć strukturę pozwalającą na działanie łącz między plikami, należy pobrać i rozpakować plik gw7.zip.