GroupWise 8 Calendar Publishing Host User

GroupWise® Calendar Publishing Host User

8

17 października 2008 r.

1.0 PRZEGLĄD 

Novell® GroupWise® Calendar Publishing Host User to oparta na sieci Web funkcja umożliwiająca osobom będącym użytkownikami programu GroupWise i niebędącym jego użytkownikami wyświetlanie kalendarzy użytkowników GroupWise w przeglądarce internetowej. Użytkownicy mogą przeglądać kalendarze lub pobierać je do aplikacji kalendarza. Strona sieci Web programu Calendar Publishing Host User jest dostępna z poziomu każdej przeglądarki internetowej.

1.1 Wyświetlanie listy przeglądania opublikowanego kalendarza

 1. Wyświetl stronę sieci Web programu Calendar Publishing Host User:

  http://serwer_web/gwcal/calendar

  Zastąp web_server lokalizacją Web (nazwa hosta lub adres IP) programu Calendar Publishing Host zdefiniowaną przez administratora systemu.

  Figura 1 Web Calendar Publishing Host Lista przeglądania

  Zostanie wyświetlona lista nazw użytkowników i kalendarzy. Jeśli istnieje więcej niż 25 kalendarzy, dodatkowe kalendarze można wyświetlić, klikając opcję Wyświetl następne.

 2. Po znalezieniu żądanego kalendarza można wykonać następujące zadania:

1.2 Pobieranie kalendarza

Można pobrać kalendarz w celu zaimportowania go do innej aplikacji kalendarza. Pobrany kalendarz nie sprawdza automatycznie aktualizacji występujących w przyszłości, należy więc ręcznie zaznaczyć oryginalny kalendarz i w razie konieczności ponownie go pobrać.

 1. Kliknij opcję Pobierz znajdującą się obok kalendarza, który ma być pobrany.

 2. Kliknij opcję Zapisz plik, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Zapisz plik w wybranej lokalizacji.

  Plik jest zapisywany z rozszerzeniem ICS.

 4. Zaimportuj zapisany plik do aplikacji kalendarza.

Pobrany kalendarz jest tworzony dla strefy czasowej GMT (Greenwich Mean Time). Aplikacja kalendarza musi dokonać konwersji do prawidłowego czasu lokalnego. Jeśli nie zostanie to zrobione, należy pamiętać, że wyświetlany kalendarz obowiązuje dla strefy GMT. Aby zobaczyć listę aplikacji automatycznie przeprowadzających konwersję, patrz Obsługiwane aplikacje kalendarza i informacji wolny/zajęty.

1.3 Subskrypcja kalendarza

Subskrypcja kalendarza pozwala nie tylko na zaimportowanie go do aplikacji kalendarza, ale także na korzystanie z ciągłych aktualizacji. Jeżeli istnieje możliwość subskrypcji, zasubskrybowany kalendarz jest automatycznie aktualizowany na podstawie określonych ustawień czasu.

 1. Kliknij opcję Subskrybuj znajdującą się obok kalendarza, który ma być pobrany.

 2. Wybierz program, który ma być użyty do subskrypcji.

 3. Określ nazwę kalendarza, jaka ma być wyświetlana w systemie.

 4. Określ, jak często kalendarz ma być aktualizowany.

 5. Kliknij przycisk OK.

Plik używany do subskrypcji jest tworzony dla strefy czasowej GMT (Greenwich Mean Time). Aplikacja kalendarza musi dokonać konwersji do prawidłowej strefy czasowej. Aby zobaczyć listę aplikacji automatycznie przeprowadzających konwersję, patrz Obsługiwane aplikacje kalendarza i informacji wolny/zajęty.

1.4 Wyświetlanie kalendarza

Kalendarze można także wyświetlać bezpośrednio, jeżeli użytkownik nie chce lub nie może wyświetlać ich w aplikacji kalendarza. Kliknij nazwę kalendarza, aby go otworzyć. Kalendarze są przeznaczone tylko do odczytu i nie można na tej stronie wprowadzać w nich żadnych zmian.

W wyświetlanym widoku można przejrzeć zaplanowane spotkania lub wydrukować kalendarz. Widoki można zmieniać tak, aby był widoczny dzień, miesiąc lub rok.

1.5 Publikowanie informacji wolny/zajęty

Istnieje możliwość publikowania informacji wolny/zajęty w programie GroupWise, aby umożliwić dostęp innym użytkownikom. Informacje wolny/zajęty mogą być odczytywane przez innych użytkowników programu GroupWise oraz wszystkich innych użytkowników, którzy mogą otwierać pliki .ifb.

Korzystanie z klienta dla systemu Windows

 1. W kliencie dla systemu Windows* kliknij opcję Tools (Narzędzia), a następnie pozycję Options (Opcje).

 2. Kliknij kolejno opcje Calendar > Busy Search (Kalendarz > Wyszukiwanie wolnych terminów).

 3. Zaznacz pole wyboru Publish my free/busy information (Publikuj moje informacje wolny/zajęty).

 4. Kliknij przycisk OK.

Korzystanie z klienta programu WebAccess

 1. W kliencie programu WebAccess kliknij kolejno opcje Options > Calendar (Opcje > Kalendarz).

 2. Zaznacz pole wyboru Publish my free/busy information (Publikuj moje informacje wolny/zajęty).

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

1.6 Wysyłanie informacji wolny/zajęty

Klient dla systemu Windows

 1. W kliencie dla systemu Windows kliknij kolejno opcje Tools > Options (Narzędzia > Opcje).

 2. Kliknij kolejno opcje Calendar > Busy Search (Kalendarz > Wyszukiwanie wolnych terminów).

 3. Kliknij opcję Send Free/Busy Publish Location (Wyślij lokalizację publikacji informacji wolny/zajęty).

Klient programu WebAccess

 1. Kliknij kolejno opcje Options > Calendar (Opcje > Kalendarz).

 2. Kliknij opcję Send Free/Busy Publish Location (Wyślij lokalizację publikacji informacji wolny/zajęty).

  Zostanie utworzona wiadomość e-mail z lokalizacją informacji wolny/zajęty.

 3. Zaadresuj wiadomość e-mail i kliknij przycisk Send (Wyślij).

1.7 Korzystanie z lokalizacji informacji wolny/zajęty

Użytkownicy programu GroupWise

 1. Otwórz wiadomość e-mail zawierającą lokalizację informacji wolny/zajęty.

 2. Skopiuj lokalizację.

 3. Otworzy wymagany folder z kontaktami i otwórz odpowiedni kontakt. Jeśli dla danej osoby nie ma aktualnie utworzonego kontaktu, utwórz nowy kontakt. Aby utworzyć nowy kontakt, zobacz część Adding a Contact (Dodawanie kontaktu) w temacie Contacts and Address Books (Kontakty i książki adresowe) w podręczniku GroupWise 8 Windows Client User Guide (Podręcznik klienta programu GroupWise 8 dla systemu Windows).

 4. W kontakcie kliknij kartę Details (Szczegóły).

 5. Wklej lokalizację w pole Free/Busy (Wolny/zajęty).

 6. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Użytkownicy niekorzystający z programu GroupWise

Użytkownicy niekorzystający z programu GroupWise muszą mieć zainstalowaną aplikację kalendarza internetowego umożliwiającą odbieranie pliku .ifb. Plik .ifb jest tworzony na podstawie strefy czasowej GMT (Greenwich Mean Time). Aplikacja kalendarza musi dokonać konwersji strefy czasowej na prawidłowy czas lokalny — w przeciwnym razie informacje będą wyświetlane w czasie GMT. Aby zobaczyć listę aplikacji automatycznie przeprowadzających konwersję, patrz Obsługiwane aplikacje kalendarza i informacji wolny/zajęty.

 1. Otwórz wiadomość e-mail zawierającą lokalizację informacji wolny/zajęty.

 2. Skopiuj lokalizację.

 3. Otwórz przeglądarkę internetową.

 4. Wklej adres URL w pole adresu przeglądarki internetowej.

 5. Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy otworzyć, czy zapisać plik .ifb.

 6. Kliknij przycisk Zapisz jako, a następnie kliknij przycisk OK.

  Plik .ifb zostanie zapisany w określonej lokalizacji.

 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla aplikacji kalendarza internetowego, aby zaimportować do niej plik .ifb.

1.8 Obsługiwane aplikacje kalendarza i informacji wolny/zajęty

Program GroupWise tworzy pliki .ics i .ifb na podstawie strefy czasowej Greenwich Mean Time. Aplikacja musi następnie dostosować kalendarz i informacje wolny/zajęty do lokalnej strefy czasowej, aby spotkania i informacje wolny/zajęty były dokładne w lokalnej strefie czasowej. Następujące aplikacje umożliwiają przeprowadzenie konwersji:

Tabela 1 Aplikacje kalendarzowe i informacji wolny/zajęty umożliwiające zmianę strefy czasowej

System operacyjny/środowisko

Program

Windows

 • Klient programu GroupWise 8 dla systemu Windows

 • Microsoft* Outlook* 2007

 • Microsoft Outlook 2003

 • Kalendarz systemu Windows (tylko system Vista*)

 • Mozilla* Lightning*

 • Mozilla Sunbird*

Linux

 • Evolution®

 • KOrganizer* Suite

 • Mozilla Lightning

 • Mozilla Sunbird

Mac OS X

 • iCal.app

 • Microsoft Entourage*

 • Mozilla Lightning

 • Mozilla Sunbird

Web Server

 • Kalendarz Google*

 • Kalendarz Yahoo*

 • Kalendarz Hotmail*

 • Zimbra*

 • iCalShare*

2.0 Informacje prawne

Copyright © 2008 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, kopiowana, przechowywana w systemach udostępniania danych ani przesyłana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Znaki towarowe firmy Novell można znaleźć na liście znaków towarowych i znaków usług firmy Novell. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli. Symbol znaku towarowego (®, TM itp.) oznacza znak towarowy firmy Novell; symbol gwiazdki (*) oznacza znak towarowy innej firmy.