GroupWise WebAccess Basic Interface — szybki start

GroupWise WebAccess Basic Interface

8

1.0 Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface

Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise® 8 WebAccess do uzyskania dostępu do skrzynki pocztowej GroupWise za pomocą urządzenia przenośnego i przy użyciu protokołu HTTP lub WAP można użyć programu GroupWise 8 WebAccess Basic Interface. Umożliwia on odczytywanie i tworzenie wiadomości, spotkań i zadań, przeglądanie książki adresowej, wyszukiwanie dokumentów oraz korzystanie z wielu innych funkcji za pośrednictwem urządzenia przenośnego. Działanie każdego urządzenia przenośnego w połączeniu z programem WebAccess jest inne i urządzenie może odpowiadać inaczej niż tu podano.

1.1 Łączenie się z systemem GroupWise

 1. Wybierz w urządzeniu Tryb danych lub Tryb przeglądarki.

 2. Wprowadź następujący adres URL:

  http://nazwa_serwera_internetowego/gw/webacc.

  Nazwę serwera internetowego można uzyskać od administratora systemu.

  WSKAZÓWKA:Skorzystaj z dokumentacji telefonu, aby dodać ten adres URL do menu Ulubione lub Zakładki, co pozwoli uniknąć wpisywania go przy każdym logowaniu.

 3. Podaj swój identyfikator użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję Zaloguj.

1.2 Sprawdzanie poczty

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise; po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

 2. Wybierz opcję Skrzynka pocztowa lub Poczta.

 3. Przejrzyj listę wiadomości, korzystając z przycisków przewijania dostępnych w telefonie.

Jednocześnie na ekranie telefonu jest wyświetlanych dziesięć wiadomości.

 • Aby wyświetlić kolejny zestaw wiadomości, wybierz opcję Wyświetl następne lub Więcej.

 • Aby wyświetlić poprzedni zestaw wiadomości, naciśnij przycisk Wstecz w przeglądarce.

 • Aby sprawdzić, czy są nowe wiadomości, wybierz opcję Aktualizuj lub Odśwież.

 • Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz w przeglądarce.

 • Aby sprawdzić wiadomości w innym folderze, wybierz opcję Zmień folder, a następnie wybierz folder.

 • Aby przeczytać wiadomość, wybierz temat wiadomości.

Nowe wiadomości są oznaczone gwiazdką (*). Wiadomości o wysokim priorytecie są oznaczone wykrzyknikiem (!). Liczba załączników jest wskazana w nagłówku wiadomości.

1.3 Wysyłanie wiadomości pocztowej

Instrukcje mogą być różne w zależności od urządzenia przenośnego.

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise; po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na telefonie.

 2. Wybierz polecenie Utwórz.

 3. Wybierz polecenie Do i wpisz nazwy użytkowników programu GroupWise lub adresy e-mail odbiorców. Nazwy powinny być oddzielane średnikami (;). Naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

  Naciśnij prawy przycisk, aby w razie potrzeby zmienić tryb klawiatury na wielkie litery, małe litery lub symbole.

  lub

  Aby wstawić nazwę z książki adresowej, zapoznaj się z sekcją Korzystanie z książki adresowej znajdującą się poniżej.

 4. Wybierz polecenie Temat, wpisz treść tematu, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 5. Wybierz polecenie Wiadomość, wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 6. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Wyślij.

1.4 Wysyłanie informacji o spotkaniu

Instrukcje mogą być różne w zależności od urządzenia przenośnego.

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise; po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na telefonie.

 2. Wybierz polecenie Utwórz.

 3. Wybierz polecenie Spotkanie.

 4. Wybierz polecenie Do i wpisz nazwy użytkowników programu GroupWise lub adresy e-mail odbiorców. Oddziel nazwy za pomocą średnika (;) i naciśnij lewy przycisk odpowiadający poleceniu OK.

  Naciśnij prawy przycisk, aby w razie potrzeby zmienić tryb klawiatury na wielkie litery, małe litery lub symbole.

  lub

  Aby wstawić nazwę z książki adresowej, zapoznaj się z sekcją Korzystanie z książki adresowej znajdującą się poniżej.

 5. Wybierz polecenie Data początkowa, wpisz datę zgodnie z wyświetlonym formatem, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 6. Wybierz polecenie Godzina, wpisz godzinę zgodnie z wyświetlonym formatem, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 7. Wybierz polecenie Czas trwania, a następnie wybierz opcję Minuty, Godziny lub Dni.

 8. Jeśli nie chcesz użyć domyślnej wartości 1, usuń cyfrę 1 i wpisz inną wartość, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 9. Wybierz polecenie Lokalizacja, wpisz tekst lokalizacji, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 10. Wybierz polecenie Temat, wpisz treść tematu, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 11. Wybierz polecenie Wiadomość, wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 12. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Wyślij.

1.5 Wysyłanie zadania

Instrukcje mogą być różne w zależności od urządzenia przenośnego.

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise; po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na telefonie.

 2. Wybierz polecenie Utwórz.

 3. Wybierz opcję Zadanie.

 4. Wybierz polecenie Do i wpisz nazwy użytkowników programu GroupWise lub adresy e-mail odbiorców. Oddziel nazwy za pomocą średnika (;) i naciśnij lewy przycisk odpowiadający poleceniu OK.

  Naciśnij prawy przycisk, aby w razie potrzeby zmienić tryb klawiatury na wielkie litery, małe litery lub symbole.

  lub

  Aby wstawić nazwę z książki adresowej, zapoznaj się z sekcją Korzystanie z książki adresowej znajdującą się poniżej.

 5. Wybierz polecenie Data początkowa, wpisz datę zgodnie z wyświetlonym formatem, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 6. Wybierz polecenie Termin realizacji, wpisz datę zgodnie z wyświetlonym formatem, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 7. Wybierz polecenie Priorytet, wpisz priorytet, na przykład 1, 2, A1 lub B1, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 8. Wybierz polecenie Temat, wpisz treść tematu, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 9. Wybierz polecenie Wiadomość, wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 10. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Wyślij.

1.6 Wysyłanie notki

Instrukcje mogą być różne w zależności od urządzenia przenośnego.

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise; po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na telefonie.

 2. Wybierz polecenie Utwórz.

 3. Wybierz opcję Notka.

 4. Wybierz polecenie Do i wpisz nazwy użytkowników programu GroupWise lub adresy e-mail odbiorców. Nazwy powinny być oddzielane średnikami (;). Naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

  Naciśnij prawy przycisk, aby w razie potrzeby zmienić tryb klawiatury na wielkie litery, małe litery lub symbole.

  lub

  Aby wstawić nazwę z książki adresowej, zapoznaj się z sekcją Korzystanie z książki adresowej znajdującą się poniżej.

 5. Wybierz polecenie Data, wpisz datę zgodnie z wyświetlonym formatem, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 6. Wybierz polecenie Temat, wpisz treść tematu, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 7. Wybierz polecenie Wiadomość, wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 8. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Wyślij.

1.7 Wysyłanie wiadomości telefonicznej

Instrukcje mogą być różne w zależności od urządzenia przenośnego.

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise; po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na telefonie.

 2. Wybierz polecenie Utwórz.

 3. Wybierz opcję Telefon.

 4. Wybierz polecenie Do i wpisz nazwy użytkowników programu GroupWise lub adresy e-mail odbiorców. Oddziel nazwy za pomocą średnika (;), naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

  Naciśnij prawy przycisk, aby w razie potrzeby zmienić tryb klawiatury na wielkie litery, małe litery lub symbole.

  lub

  Aby wstawić nazwę z książki adresowej, zapoznaj się z sekcją Korzystanie z książki adresowej znajdującą się poniżej.

 5. Wybierz polecenie Interesant, wpisz jego nazwę, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 6. Wybierz polecenie Firma, wpisz nazwę firmy, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 7. Wybierz polecenie Telefon, wpisz numer telefonu interesanta, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 8. Wybierz polecenie Wiadomość, wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Zaakceptuj.

 9. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Wyślij.

1.8 Zmiana hasła

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise; po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

 2. Z menu Opcje wybierz polecenie Ustaw hasło.

 3. Wpisz swoje stare hasło, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Dalej.

 4. Wpisz nowe hasło, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Dalej.

 5. Wpisz ponownie nowe hasło, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Dalej.

 6. Naciśnij lewy przycisk lub wybierz opcję Gotowe.

1.9 Korzystanie z książki adresowej

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise; po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na telefonie.

 2. Wybierz opcję Książka adresowa.

 3. Aby wyświetlić całą książkę adresową, wybierz polecenie Książka, naciśnij numer książki adresowej, a następnie naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Znajdź. Przejdź do etap 8.

  lub

  Wykonaj czynności od etap 4 do etap 7, aby wyszukać określoną nazwę.

 4. Wybierz opcję Książka, a następnie naciśnij numer książki adresowej.

 5. Wybierz opcję Nazwisko, wpisz nazwisko, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie OK.

 6. Wybierz opcję Imię, wpisz imię, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie OK.

 7. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Znajdź.

 8. Naciśnij numer odpowiadający nazwisku, które chcesz wybrać.

 9. Wybierz polecenie Wywołaj, aby przejść do trybu głosowego i wywołać żądaną osobę. Zależnie od używanego modelu telefonu mogą być dostępne inne opcje wybierane przed rozpoczęciem rozmowy.

  lub

  Wybierz polecenie E-mail, aby utworzyć wiadomość pocztową z podanym nazwiskiem umieszczonym w polu Do.

  lub

  Wybierz polecenie Szczegóły, aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące tego użytkownika znajdujące się w książce adresowej.

1.10 Usuwanie wiadomości

 1. Otwórz wiadomość, którą chcesz usunąć.

 2. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Usuń.

  Jeśli usuwana jest wiadomość znajdująca się w folderze Przesyłki wysłane, wybierz polecenie Usuń z mojej skrzynki pocztowej.

1.11 Odpowiadanie na wiadomość

 1. Otwórz wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.

 2. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje.

 3. Wybierz polecenie Odpowiedz.

  lub

  Wybierz polecenie Odpowiedz wszystkim. (Listy odbiorców nie można modyfikować).

 4. Wykonaj kroki etap 3, etap 5 i etap 6 w Wysyłanie wiadomości pocztowej.

1.12 Przekazywanie wiadomości

 1. Otwórz wiadomość, którą chcesz przekazać.

 2. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Przekaż.

 3. Wykonaj kroki etap 3, etap 5 i etap 6 w Wysyłanie wiadomości pocztowej.

1.13 Wycofywanie wiadomości

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise; po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na telefonie.

 2. Wybierz opcję Poczta.

 3. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Zmień folder.

 4. Wybierz polecenie Przesyłki wysłane, a następnie naciśnij numer wiadomości.

 5. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Usuń ze wszystkich skrzynek pocztowych.

1.14 Sprawdzanie listy spotkań lub zadań na dany dzień

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise; po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na telefonie.

 2. Wybierz polecenie Spotkania.

  lub

  Wybierz polecenie Zadania.

 3. Aby sprawdzić spotkania lub zadania na inny dzień, naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Następny lub Poprzedni.

 4. Aby sprawdzić nowe spotkania lub zadania na wybrany dzień, naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Odśwież.

 5. Aby otworzyć spotkanie lub zadanie, naciśnij numer spotkania lub zadania.

1.15 Akceptowanie bądź odrzucanie spotkań lub zadań

 1. Otwórz spotkanie lub zadanie.

 2. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje.

 3. Wybierz polecenie Akceptuj lub Odrzuć.

  lub

  Jeśli spotkanie lub zadanie jest pozycją wielokrotną, wybierz polecenie Akceptuj wszystkie lub Odrzuć wszystkie.

1.16 Delegowanie spotkań i zadań

 1. Otwórz spotkanie lub zadanie.

 2. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Oddeleguj.

 3. Wykonaj kroki etap 3, etap 5 i etap 6 w Wysyłanie wiadomości pocztowej.

1.17 Oznaczanie zadania jako zakończonego

 1. Otwórz zadanie.

 2. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz polecenie Oznacz jako zakończone.

Jeśli zadanie jest oznaczone jako zakończone, nie jest już przenoszone na kolejny dzień.

1.18 Przeglądanie właściwości dokumentów

 1. Połącz się i zaloguj do programu GroupWise; po zalogowaniu przejdź do głównego menu.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz na telefonie.

 2. Wybierz polecenie Dokumenty.

 3. Wybierz polecenie Biblioteka, a następnie naciśnij numer biblioteki, w której znajduje się dokument.

 4. Wybierz polecenie Pole.

 5. Aby przeszukać wszystkie pola, wybierz opcję Wszędzie.

  lub

  Aby przeszukać tylko pole Temat, wybierz opcję Temat.

  lub

  Aby przeszukać tylko pole Autor, wybierz opcję Autor.

 6. Wybierz polecenie Tekst, wpisz tekst, który chcesz znaleźć, a następnie naciśnij lewy przycisk lub wybierz polecenie Zaakceptuj.

 7. Naciśnij prawy przycisk lub wybierz polecenie Znajdź.

 8. Naciśnij numer dokumentu.

 9. Przejrzyj właściwości dokumentu, korzystając z przycisków przewijania dostępnych w telefonie.

1.19 Wychodzenie z trybu podstawowego

Aby zamknąć interfejs podstawowy, należy zamknąć wszystkie przeglądarki internetowe i ponownie uruchomić program WebAccess, upewniając się, że opcja Use the basic interface (Użyj interfejsu podstawowego) nie jest zaznaczona.

1.20 Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie można połączyć się z programem GroupWise, należy użyć trybu danych/trybu przeglądarki telefonu do sprawdzenia, czy jest możliwe połączenie się z innymi lokalizacjami.

 • Jeśli można połączyć się z innymi lokalizacjami, należy skontaktować się z administratorem systemu GroupWise w celu sprawdzenia, czy serwer programu GroupWise Web Access działa poprawnie.

 • Jeśli nie można połączyć się z innymi lokalizacjami, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej sprzedawcy telefonu w celu sprawdzenia, czy telefon działa poprawnie.

2.0 Informacje prawne

Copyright © 2004-2008 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, kopiowana, przechowywana w systemach udostępniania danych ani przesyłana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Znaki towarowe firmy Novell można znaleźć na liście znaków towarowych i znaków usług firmy Novell. Symbol znaku towarowego (®, TM itd.) oznacza znak towarowy firmy Novell; symbol gwiazdki (*) oznacza znak towarowy innej firmy.