GroupWise Messenger 2

Dokumentacja została zaktualizowana, aby odzwierciedlić funkcje wprowadzone przez pakiet poprawek GroupWise 7 Support Packs. Aby pobrać pakiety poprawek, należy przejść na witrynę internetową Aktualizacji produktów.


Do wyświetlania i drukowania plików w formacie PDF jest niezbędny program Acrobat Reader.

Otwieranie plików PDF z lokalnego dysku zwiększy szybkość przeglądania i wyszukiwania. Aby pobrać te pliki i odtworzyć strukturę pozwalającą na działanie łącz między plikami, należy pobrać i rozpakować plik nm2.zip.