Aplikacja kliencka Novell Filr 1.1 dla systemu Mac — Szybki start

Lipiec 2014

System Novell Filr zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików i folderów z poziomu aplikacji klienckiej, przeglądarki internetowej lub urządzenia przenośnego. Umożliwia ponadto współpracę nad plikami przez współdzielenie plików i folderów z innymi użytkownikami. Więcej szczegółowych informacji na temat systemu Novell Filr zawiera rozdział Informacje o systemie Novell Filr w Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Filr.

W niniejszym dokumencie Szybki start wyjaśniono, jak korzystać z systemu Filr z poziomu aplikacji klienckiej dla systemu Mac.

Poza skorzystaniem z aplikacji klienckiej, dostęp do systemu Filr można też uzyskać następująco:

Pliki systemu Novell Filr można zsynchronizować z komputerem, a następnie modyfikować je bez bezpośredniego dostępu do witryny Filr. Dodatki, modyfikacje i inne działania są synchronizowane między witryną Filr a komputerem.

Aby można było używać aplikacji klienckiej z witryną Filr w sposób opisany w tym dokumencie, administrator systemu Filr musi najpierw włączyć tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie aplikacji klienckiej Filr do uzyskiwania dostępu do plików w Podręczniku administratora aplikacji sieci Web Novell Filr 1.1 Beta.

1.0 Obsługiwane środowiska

Aplikacja kliencka Filr dla systemu Mac jest obsługiwana w systemie Mac OS X 10.7 i nowszych.

2.0 Obsługiwane języki

Domyślny język wyświetlania interfejsu aplikacji klienckiej Filr jest definiowany przez język ustawiony na stacji roboczej, na której jest uruchomiona aplikacja. Jeśli język ustawiony na stacji roboczej nie jest obsługiwany, aplikacja jest wyświetlana w języku angielskim.

Aplikacja kliencka Filr obsługuje następujące języki:

 • Czeski

 • Chiński (uproszczony)

 • Chiński (tradycyjny)

 • Duński

 • Niderlandzki

 • Angielski

 • Fiński

 • Francuski

 • Niemiecki

 • Węgierski

 • Włoski

 • Japoński

 • Polski

 • Portugalski (Brazylia)

 • Rosyjski

 • Hiszpański

 • Szwedzki

3.0 Limity wydajnościowe synchronizacji

W celu zapewnienia optymalnej wydajności aplikację kliencką Filr należy skonfigurować tak, aby nie przekraczała następujących limitów synchronizacji:

Maksymalna całkowita liczba synchronizowanych plików: 35,000

Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 5 GB

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie folderów do synchronizacji.

4.0 Wprowadzenie

4.1 Omówienie synchronizacji

Kiedy jest wykonywana synchronizacja

Synchronizacja z aplikacji klienckiej Filr z serwerem Filr jest wykonywana natychmiast po zapisaniu i zamknięciu pliku; synchronizacja z serwera Filr z aplikacją kliencką Filr jest wykonywana w odstępach czasu ustalonych przez administratora systemu Filr. Domyślnie jest to 15 minut. Jeśli serwer stanie się niedostępny, aplikacja kliencka próbuje nawiązać kontakt z serwerem co minutę do momentu ponownego ustanowienia połączenia.

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz zsynchronizować pliki ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne synchronizowanie plików.

Które foldery są synchronizowane

System Filr synchronizuje ze stacją roboczą pliki znajdujące się w następujących lokalizacjach w witrynie Filr:

Moje pliki. Pliki znajdujące się w obszarze Moje pliki w witrynie Filr są synchronizowane ze stacją roboczą domyślnie. Jeśli dodasz pliki do folderu Moje pliki na stacji roboczej (C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Filr\Moje pliki), zostaną one automatycznie zsynchronizowane z witryną Filr podczas następnej synchronizacji.

Współdzielone ze mną. Pliki znajdujące się w obszarze Współdzielone ze mną w witrynie Filr są synchronizowane ze stacją roboczą domyślnie. Pliki znajdujące się w obszarze Współdzielone ze mną możesz edytować, a zmiany zostaną zsynchronizowane z witryną Filr. Korzystając z aplikacji klienckiej, nie możesz jednak dodawać plików na poziomie głównym folderu Współdzielone ze mną na stacji roboczej (/Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Filr/Współdzielone ze mną). Jeśli to zrobisz, pliki te nie zostaną zsynchronizowane z witryną Filr. Możesz dodawać pliki do folderów, które są z Tobą współdzielone, jeśli masz prawa Uczestnik dla tych folderów.

Foldery sieciowe. Pliki znajdujące się w folderach sieciowych nie są domyślnie synchronizowane ze stacja roboczą. Synchronizację folderów sieciowych można skonfigurować w sposób opisany w sekcji Konfigurowanie folderów do synchronizacji.

Foldery sieciowe to foldery i pliki w firmowym systemie plików. Plikami firmowymi mogą być pliki w katalogu domowym, pliki na dysku zmapowanym oraz pliki na serwerze zdalnym. Filr zapewnia przezroczysty dostęp do tych plików, bez względu na ich lokalizację. Pliki firmowe, do których masz dostęp, są definiowane przez administratora systemu Filr.

Plików znajdujących się na poziomie głównym folderu /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Filr nie można synchronizować. Należy wobec tego dodać pliki do odpowiednich podfolderów (Moje pliki lub Foldery sieciowe). Nie możesz dodawać plików do folderu Współdzielone ze mną.

Jakie działania są obsługiwane

Gdy wykonasz dowolne z wymienionych niżej działań na folderach i dokumentach w folderze Filr w swoim systemie plików, działania te zostaną zsynchronizowane między systemem plików komputera a serwerem Filr podczas następnej synchronizacji:

 • Tworzenie dokumentów i folderów

 • Współdzielenie dokumentów i folderów

 • Komentowanie dokumentów

 • Modyfikowanie dokumentów

 • Przenoszenie dokumentów

 • Zmienianie nazw dokumentów i folderów

 • Usuwanie dokumentów i folderów

  Dokumenty i foldery usunięte z aplikacji klienckiej Filr są też usuwane na serwerze, o ile masz prawa do ich usuwania. Nie zawsze się tak jednak dzieje w przypadku usuwania dokumentów z obszaru Współdzielone ze mną.

  Jeśli usuniesz dokument lub folder z obszaru Współdzielone ze mną, a ten dokument lub folder został współdzielony z Tobą bezpośrednio, nie będzie on już synchronizowany z aplikacją kliencką Filr, a dokumenty i foldery pozostaną na serwerze.

  Jeśli usuniesz dokument lub folder będący podfolderem folderu, który ktoś z Tobą współdzieli, lub jeśli dokument znajduje się w folderze, który ktoś z Tobą współdzieli, dokument lub folder jest usuwany, jeśli masz wystarczające prawa, aby go usunąć.

4.2 Pobieranie i instalowanie aplikacji klienckiej Filr

 1. Na swojej stacji roboczej uzyskaj dostęp do systemu Filr za pomocą przeglądarki internetowej.

  Aby dowiedzieć się, jak uruchomić system Novell Filr z przeglądarki internetowej, zobacz Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr z poziomu przeglądarki internetowej w Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Novell Filr 1.1.

 2. Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij opcję Pobierz aplikację kliencką Filr.

 3. Kliknij plik NovellFilr-wersja.pkg, aby go pobrać.

 4. Gdy pobieranie dobiegnie końca, otwórz plik NovellFilr-wersja.pkg.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Wybierz język, aby wyświetlić umowę licencyjną, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij opcję Akceptuję.

 7. Zmień lokalizację instalacji aplikacji klienckiej Filr lub kliknij przycisk Dalej, aby zaakceptować lokalizację domyślną.

 8. Kliknij przyciskInstaluj.

 9. Gdy instalacja dobiegnie końca, kliknij przycisk Zamknij.

 10. Uruchom ręcznie aplikację Filr z Launchpada lub folderu /Programy/Novell Filr, a następnie przejdź do sekcji Konfigurowanie aplikacji klienckiej Filr po raz pierwszy.

4.3 Konfigurowanie aplikacji klienckiej Filr po raz pierwszy

Po pobraniu aplikacji klienckiej Filr i zainstalowaniu jej po raz pierwszy (zobacz Pobieranie i instalowanie aplikacji klienckiej Filr) zostaje wyświetlony monit o jej skonfigurowanie. Proces ten obejmuje wprowadzenie informacji o koncie, wybranie folderów do synchronizacji oraz wybranie miejsca przechowywania plików w systemie plików komputera.

 1. Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć konfigurowanie aplikacji klienckiej Filr.

 2. W sekcji Informacje o koncie podaj następujące informacje:

  Adres URL serwera. Podaj adres URL witryny Filr, z której chcesz synchronizować pliki z komputerem. Na przykład https://Filr.moja_firma.com:8443.

  Nazwa użytkownika. Podaj nazwę użytkownika systemu Filr, której używasz do logowania się do witryny Filr.

  Hasło. Podaj hasło systemu Filr, którego używasz do logowania się do witryny Filr.

  Zapamiętaj hasło. Zaznacz tę opcję, aby aplikacja kliencka Filr zapamiętała to hasło. (Ta opcja może być wyłączona przez administratora systemu Filr).

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. W sekcji Synchronizowane foldery widać, że pliki z folderów Moje pliki i Współdzielone ze mną są synchronizowane domyślnie.

 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zsynchronizować określone foldery sieciowe lub pliki współdzielone z ogółem publicznym:

  1. Kliknij przycisk Dodaj w sekcji Synchronizowane foldery, a następnie kliknij kartę Foldery sieciowe lub Publiczne.

  2. Kliknij ikonę Pobierz obok folderów sieciowych lub folderów współdzielonych z ogółem publicznym, które chcesz synchronizować, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zaprzestać synchronizowania plików w obszarach Moje pliki lub Współdzielone ze mną:

  1. Kliknij przycisk Dodaj w obszarze Synchronizowane foldery, a następnie kliknij kartę Moje pliki lub Współdzielone ze mną.

  2. Kliknij ikonę Synchronizowane w nagłówku kolumny, aby zaprzestać synchronizowania wszystkich plików w obszarze Moje pliki lub Współdzielone ze mną. Możesz wówczas kliknąć ikonę Pobierz obok konkretnych folderów, które chcesz synchronizować.

   Ikona Synchronizowane wskazuje, że pliki są synchronizowane.

   Wyświetlanie ikony Pobierz oznacza, że pliki w obszarze Moje pliki lub Współdzielone ze mną nie są już synchronizowane.

  3. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. W sekcji Ustawienia ogólne podaj następujące informacje:

  Folder Filr. Kliknij przycisk Przeglądaj, jeśli chcesz zmienić lokalizację instalacji aplikacji klienckiej Filr, lub zachowaj lokalizację domyślną.

  Uruchom aplikację Novell Filr po zalogowaniu. Pozostaw tę opcję zaznaczoną, aby aplikacja kliencka Filr była uruchamiana po włączeniu stacji roboczej.

 9. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aplikacja kliencka Filr jest teraz uruchomiona, a na pasku menu jest widoczna ikona Filr .

5.0 Konfigurowanie folderów do synchronizacji

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji klienckiej Filr możesz wybrać synchronizowane foldery. Foldery Moje pliki i Współdzielone ze mną są synchronizowane domyślnie. Synchronizację folderów sieciowych i publicznych należy skonfigurować ręcznie. Foldery do synchronizacji można skonfigurować podczas początkowej konfiguracji lub w dowolnym czasie po zakończeniu początkowej konfiguracji.

Aby synchronizować folder sieciowy, musisz mieć odpowiednie prawa do wyświetlania go.

W celu zapewnienia optymalnej wydajności aplikację kliencką Filr należy skonfigurować tak, aby nie przekraczała limitów synchronizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Limity wydajnościowe synchronizacji.

Aby skonfigurować foldery sieciowe w systemie Filr do synchronizowania z komputerem:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

 2. Kliknij opcję Synchronizowane foldery, aby wyświetlić foldery, które są obecnie synchronizowane.

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj foldery Novell Filr.

 4. Wybierz kartę Moje pliki, Współdzielone ze mną, Foldery sieciowe lub Publiczne, w zależności od lokalizacji folderu, który chcesz synchronizować.

 5. (Opcjonalnie) Kliknij nazwę folderu, aby przejść do jego podfolderów.

 6. Kliknij ikonę Pobierz obok folderu, który chcesz synchronizować.

  lub

  Kliknij ikonę Pobierz u góry listy folderów, aby synchronizować wszystkie foldery.

  Po wybraniu folderu do synchronizacji synchronizowane są też jego podfoldery.

  Administrator systemu Filr musi włączyć synchronizację folderów sieciowych i plików współdzielonych z ogółem publicznym z aplikacją kliencką Filr. Jeśli administrator nie włączył synchronizacji folderu sieciowego, obok tego folderu jest wyświetlana czerwona ikona i nie można go synchronizować.

  Pliki w folderze sieciowym mogą nie być od razu synchronizowane, w zależności od tego, w jaki sposób administrator systemu Filr zaimplementował synchronizację plików. Jeśli folder sieciowy zawiera pliki, które nie są synchronizowane, spróbuj najpierw uzyskać dostęp do tych plików z aplikacji sieci Web Filr lub aplikacji mobilnej Filr. Jeśli pliki nadal nie są synchronizowane z aplikacją kliencką Filr, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.

 7. Powtórz wcześniejsze czynności (od etap 4 do etap 6), aby skonfigurować synchronizację dodatkowych folderów w obszarach Moje pliki, Współdzielone ze mną, Foldery sieciowe lub Publiczne.

 8. (Opcjonalnie) Kliknij ikonę Synchronizowane obok dowolnego folderu, który chcesz przestać synchronizować.

  Nie można zaprzestać synchronizowania podfolderu, jeśli jego folder nadrzędny jest synchronizowany — należy zaprzestać synchronizowania folderu nadrzędnego.

  lub

  Kliknij ikonę Synchronizowane u góry listy folderów, aby przestać synchronizować wszystkie foldery.

 9. Kliknij przycisk OK.

  Foldery, które zostały wybrane do synchronizacji, zostaną wyświetlone na stronie Synchronizowane foldery. Rozmiar folderu jest wyświetlany obok folderu w kolumnie Rozmiar.

 10. Upewnij się, że wyświetlone foldery są tymi, które chcesz synchronizować, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

  Jeśli wybrano folder, którego rozmiar przekracza 500 MB, przed kontynuowaniem zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

6.0 Wyświetlanie plików systemu Filr z komputera

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz folder Filr.

Dostęp do folderu Filr możesz uzyskać bezpośrednio z systemu plików. Folder Filr znajduje się w katalogu Miejsca/nazwa_użytkownika.

Aby dowiedzieć się, jak zmienić domyślną lokalizację, zobacz Zmienianie lokalizacji w systemie plików, z którą są synchronizowane pliki.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o synchronizowaniu plików między stacją roboczą a witryną Filr, zobacz Omówienie synchronizacji.

7.0 Ręczne synchronizowanie plików

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz zsynchronizować pliki między witryną Filr a komputerem ręcznie. Pliki, które mają być synchronizowane, muszą być zamknięte.

Aby ręcznie zsynchronizować wszystkie pliki:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Synchronizuj teraz.

Aby ręcznie zsynchronizować pojedynczy plik:

 1. Przejdź do pliku, który chcesz zsynchronizować.

 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Synchronizuj teraz.

8.0 Uruchamianie systemu Filr w przeglądarce z poziomu aplikacji klienckiej Filr

System Novell Filr możesz uruchomić w przeglądarce z poziomu aplikacji klienckiej Filr.

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Odwiedź system Filr w sieci Web.

9.0 Komentowanie pliku i przeglądanie komentarzy

 1. Przejdź do pliku, który chcesz skomentować lub którego komentarze chcesz wyświetlić.

 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Komentarz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Komentarze w systemie Filr, zawierające wszystkie istniejące komentarze powiązane z plikiem.

 3. W polu komentarza wpisz swój komentarz, a następnie kliknij opcję Wyślij.

  lub

  Aby odpowiedzieć na istniejący komentarz, kliknij ikonę Odpowiedz obok komentarza, na który chcesz odpowiedzieć, a następnie kliknij opcję Wyślij.

10.0 Współdzielenie pliku lub folderu

Omówienie opcji współdzielenia

System Filr zapewnia kilka metod udostępniania plików i folderów innym użytkownikom. Wybrany sposób udostępniania plików może zależeć od wielu czynników, między innymi od poufności rozpowszechnianych informacji lub ważności informacji dla określonych osób.

 • Współdzielenie z indywidualnymi użytkownikami lub grupami. Współdzielenie umożliwia udostępnianie plików i folderów określonym użytkownikom i grupom wewnętrznie w organizacji lub określonym użytkownikom zewnętrznym (spoza organizacji). Gdy współdzielisz plik lub folder, definiujesz poziom dostępu innych użytkowników do tego elementu. Możesz na przykład przyznać użytkownikowi jedynie prawo dostępu Przeglądający. Możesz też przyznać użytkownikowi prawo dostępu Edytor i zezwolić mu na wtórne współdzielenie elementu z innymi użytkownikami.

  Współdzielenie z określonymi użytkownikami i grupami zapewnia największy poziom zabezpieczeń plików i folderów. Użytkownicy otrzymują powiadomienie o współdzielonym elemencie, a element zostaje wyświetlony w ich obszarach Współdzielone ze mną.

 • Rozpowszechnianie łącza pliku. Możesz rozpowszechnić łącze (adres URL) do pliku. Gdy rozpowszechnisz łącze pliku, każda osoba dysponująca tym łączem może uzyskać dostęp do pliku. Plik nie jest jednak wyświetlany w obszarze Publiczne, więc aby wyświetlić plik, użytkownicy muszą mieć bezpośredni dostęp do łącza.

  Aby uzyskać informacje na temat rozpowszechniania łącza pliku, zobacz Rozpowszechnianie łącza do pliku.

 • Współdzielenie z ogółem publicznym. Gdy współdzielisz plik z ogółem publicznym, każda osoba dysponująca łączem do witryny Filr może wyświetlić plik w obszarze Publiczne.

Pliki i foldery można współdzielić bezpośrednio z aplikacji klienckiej Filr:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz współdzielić.

 2. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Współdziel.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Filr — współdzielenie.

 3. W polu Dodaj użytkownika, grupę lub e-mail zacznij wpisywać nazwę użytkownika lub grupy, z którymi chcesz współdzielić element, a następnie stuknij tę nazwę, gdy pojawi się na liście rozwijanej.

  lub

  Podaj pełny adres e-mail użytkownika zewnętrznego, z którym chcesz współdzielić element, a następnie naciśnij klawisz Return.

 4. (Opcjonalnie) Powtórz etap 3, aby współdzielić element z kolejnymi użytkownikami.

 5. (Warunkowo) Aby zmodyfikować ustawienia dostępu dla danego użytkownika:

  1. W sekcji Współdzielone z wybierz nazwę użytkownika, którego ustawienia dostępu chcesz zmodyfikować.

  2. Wybierz dowolne z następujących ustawień dostępu w celu zmodyfikowania:

   Dostęp. Przyznaj prawa dostępu Przeglądający, Edytor lub Uczestnik. (Prawo dostępu Uczestnik dotyczy tylko folderów).

   Wygasa. Określ, kiedy wygasa udział.

   Możesz skonfigurować wygasanie udziału po określonej liczbie dni (każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania) lub określonego dnia (prawa wygasają z początkiem wybranego dnia).

   Użytkownicy wewnętrzni. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami wewnętrznymi.

   Użytkownicy zewnętrzni. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami zewnętrznymi.

   Ogół publiczny. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z ogółem publicznym.

   Łącze pliku. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu za pośrednictwem łącza pliku.

   Aby uzyskać więcej informacji o łączach pliku, zobacz Rozpowszechnianie łącza do pliku.

   Uwaga. Dołącz osobistą uwagę dla odbiorców udziału. Uwagę będą mogli odczytać tylko odbiorcy udziału.

 6. (Warunkowo) Aby zmodyfikować ustawienia dostępu jednocześnie dla wielu użytkowników:

  1. Przytrzymaj klawisz Command i w sekcji Współdzielone z wybierz użytkowników, których ustawienia dostępu chcesz zmodyfikować.

  2. Wybierz dowolne z następujących ustawień dostępu w celu ich zmodyfikowania.

   Ustawienia dostępu, których nie zdefiniujesz, zachowają swoje wartości ustawione dla danego użytkownika. Zdefiniowane ustawienia dostępu są modyfikowane dla każdego wybranego obecnie użytkownika.

   Dostęp. Przyznaj użytkownikowi lub grupie jedną z następujących ról dostępu:

   • Przeglądający. Użytkownicy mogą wyświetlać poszczególne pliki, które są z nimi współdzielone, lub wszystkie pliki w folderze, który jest z nimi współdzielony.

   • Edytor. Użytkownicy mogą wyświetlać i modyfikować poszczególne pliki, które są z nimi współdzielone, lub wszystkie pliki w folderze, który jest z nimi współdzielony.

   • Uczestnik. (Dotyczy tylko współdzielenia folderów). Użytkownicy mogą tworzyć pliki w folderze, zmieniać nazwy istniejących plików, modyfikować, przenosić i usuwać pliki wewnątrz folderu. Użytkownicy nie mogą wykonywać żadnych działań na samym folderze.

   Wygasa. Ustaw datę wygasania udziału.

   Możesz skonfigurować wygasanie udziału po określonej liczbie dni (każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania) lub określonego dnia (prawa wygasają z początkiem wybranego dnia).

   Użytkownicy wewnętrzni. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami wewnętrznymi.

   Użytkownicy zewnętrzni. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami zewnętrznymi.

   Ogół publiczny. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z ogółem publicznym.

   Łącze pliku. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu za pośrednictwem łącza pliku.

   Aby uzyskać więcej informacji o łączach pliku, zobacz Rozpowszechnianie łącza do pliku.

   Uwaga. Dołącz osobistą uwagę dla odbiorców udziału. Uwagę będą mogli odczytać tylko odbiorcy udziału.

 7. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Upublicznij, , aby udostępnić element ogółowi publicznemu. Następnie w sekcji Współdzielone z kliknij właśnie dodaną grupę Wszyscy użytkownicy i określ ustawienia kontroli dostępu dla ogółu publicznego.

 8. (Opcjonalnie) W sekcji Powiadom kliknij listę rozwijaną i wybierz spośród następujących opcji powiadamiania:

  Brak. Nie będą wysyłane żadne powiadomienia.

  Wszyscy odbiorcy. Zostaną powiadomieni wszyscy odbiorcy z listy współdzielenia.

  Tylko nowo dodani odbiorcy. Zostaną powiadomieni tylko użytkownicy dodani do listy współdzielenia.

  Nowi i zmodyfikowani odbiorcy. Zostaną powiadomieni tylko nowi odbiorcy oraz odbiorcy, których prawa współdzielenia modyfikujesz.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

11.0 Rozpowszechnianie łącza do pliku

Możesz rozpowszechnić łącze (adres URL) do pliku. Gdy rozpowszechnisz łącze pliku, każda osoba dysponująca tym łączem może uzyskać dostęp do pliku. Plik nie jest jednak wyświetlany w obszarze Publiczne, więc aby uzyskać dostęp do pliku, użytkownicy muszą mieć bezpośredni dostęp do łącza.

 1. Przejdź do pliku lub folderu, dla którego chcesz rozpowszechnić łącze.

 2. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uzyskaj łącze pliku.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Łącze pliku.

  Jeśli łącze pliku nie zostało uprzednio wygenerowane, kliknij opcję Uzyskaj łącze pliku.

  Tworzone są następujące adresy URL umożliwiające uzyskanie dostępu do pliku:

  Łącze pobierania pliku. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownicy otrzymują monit o pobranie lub otwarcie pliku bądź plik jest automatycznie wyświetlany w przeglądarce. To łącze umożliwia użytkownikom uzyskanie bezpośredniego dostępu do pliku.

  Łącze wyświetlania pliku. To łącze powoduje wyświetlenie pliku w przeglądarce internetowej w widoku HTML. Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w przeglądarce internetowej, to łącze jest niedostępne.

  Łącze pliku jest teraz zawarte w oknie dialogowym Współdzielenie. Możesz modyfikować datę wygaśnięcia lub uwagę powiązaną z łączem albo usunąć łącze, tak aby plik przestał być dostępny dla użytkowników za pomocą łącza. W tym celu otwórz okno dialogowe Współdzielenie (zobacz Współdzielenie pliku lub folderu).

 3. (Opcjonalnie) Kliknij strzałkę w dół obok pola Wygasa i ustaw datę wygasania udziału.

  Możesz skonfigurować wygasanie udziału po określonej liczbie dni (każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania) lub określonego dnia (prawa wygasają z początkiem wybranego dnia).

 4. Wybierz spośród następujących działań dotyczących rozpowszechniania łącza pliku:

  • Kopiuj. Umożliwia wybranie łącza pobierania lub łącza wyświetlania do skopiowania i kopiuje łącze do schowka. Łącze można następnie wkleić w innej aplikacji.

  • E-mail. Umożliwia wysłanie łącza za pomocą domyślnej aplikacji poczty e-mail zainstalowanej na stacji roboczej. Wiadomość e-mail zawiera zarówno łącze pobierania, jak i łącze wyświetlania.

  • E-mail Filr. Umożliwia wysłanie łącza za pomocą wbudowanego systemu poczty e-mail Filr. Wiadomość e-mail zawiera zarówno łącze pobierania, jak i łącze wyświetlania.

  • Usuń. Usuwa łącze pliku, odbierając użytkownikom możliwość dostępu do pliku przy użyciu bieżących łączy.

 5. (Opcjonalnie) Po utworzeniu łącza pliku możesz modyfikować dostęp użytkowników i wykonywać inne funkcje zarządzania łączem pliku w oknie dialogowym współdzielenia (zobacz Współdzielenie pliku lub folderu).

12.0 Wyświetlanie właściwości pliku lub folderu z systemu Filr

W systemie Filr z plikami i folderami są powiązane następujące właściwości, które można wyświetlać:

 • Nazwa pliku

 • Ścieżka pliku (jest to ścieżka do pliku lub folderu w systemie Filr)

 • Rozmiar pliku (dotyczy tylko plików, nie dotyczy folderów)

 • Nazwa użytkownika, który utworzył plik lub folder

 • Data utworzenia pliku lub folderu

 • Data zmodyfikowania pliku lub folderu

 • Nazwa użytkownika, który dokonał współdzielenia pliku

 • Nazwy użytkowników, z którymi plik jest współdzielony

Aby wyświetlić właściwości z systemu Filr dla pliku lub folderu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, dla którego chcesz wyświetlić właściwości z systemu Filr.

 2. Kliknij opcję Informacje o systemie Filr.

  Właściwości pliku lub folderu z systemu Filr zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje o systemie Filr.

 3. (Opcjonalnie) Jeśli masz prawa do współdzielenia pliku lub folderu, możesz kliknąć opcję Współdziel, aby uruchomić okno dialogowe Filr — współdzielenie.

13.0 Wyświetlanie ostatnich aktywności

Aplikacja kliencka Filr umożliwia przeglądanie aktywności, jakie ostatnio miały miejsce. Możesz na przykład wyświetlić datę i godzinę synchronizacji folderów Filr, informacje o zmodyfikowanych plikach, a także informacje o problemach, jakie mogły wystąpić podczas synchronizacji.

Aby wyświetlić ostatnią aktywność:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

 2. Kliknij opcję Ostatnia aktywność.

14.0 Wyświetlanie alertów systemowych

Aplikacja kliencka Filr musi czasem informować o różnych ważnych kwestiach, takich jak nowe aktualizacje oprogramowania, wygasłe hasła, awaria serwera itd.

Gdy są dostępne alerty systemowe, na ikonie Filr miga ikona informacji .

Aby wyświetlić alerty systemowe:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

 2. Kliknij opcję Alerty systemowe.

15.0 Zmienianie lokalizacji w systemie plików, z którą są synchronizowane pliki

Domyślnie pliki systemu Filr są synchronizowane z folderem /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Filr w systemie plików.

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji klienckiej Filr możesz wybrać lokalizację instalacji w systemie plików. Lokalizację folderu Filr możesz zmienić w dowolnym czasie po zakończeniu początkowej konfiguracji.

WAŻNE:Nie należy synchronizować plików z lokalizacją w sieci, do której ma dostęp wiele komputerów. Jeśli folder Filr znajduje się w lokalizacji sieciowej, do której ma dostęp wiele komputerów, mogą wystąpić problemy z synchronizacją, gdy pliki systemu Filr, do których dostęp jest uzyskiwany z dowolnego komputera, nie są zsynchronizowane ze sobą i z serwerem Filr.

Aby zmienić lokalizację folderu Filr:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

 2. Kliknij opcję Ustawienia ogólne, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyszukać nową lokalizację w systemie plików, w której ma się znajdować folder Filr.

 3. Kliknij kolejno opcje Otwórz > > Zastosuj.

16.0 Zmienianie informacji o koncie Filr dla aplikacji klienckiej Filr

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji klienckiej Filr podajesz informacje dotyczące konta oraz informacje o serwerze Filr. Informacje możesz zmienić w dowolnym czasie po zakończeniu początkowej konfiguracji:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

 2. Kliknij opcję Informacje o koncie w oknie dialogowym Konsola Novell Filr.

 3. Podaj następujące informacje:

  Nazwa konta. Podaj opisową nazwę konta Filr. W Twoim katalogu użytkownika w systemie plików zostanie utworzony folder o tej nazwie.

  Adres URL serwera. Podaj adres URL witryny Filr, z której chcesz synchronizować pliki z komputerem. Na przykład https://Filr.moja_firma.com.

  Nazwa użytkownika. Podaj nazwę użytkownika systemu Filr, której używasz do logowania się do witryny Filr.

  Hasło. Podaj hasło systemu Filr, którego używasz do logowania się do witryny Filr.

  Zapamiętaj hasło. Zaznacz tę opcję, aby aplikacja kliencka Filr zapamiętała to hasło. (Ta opcja może być wyłączona przez administratora systemu Filr).

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

17.0 Wyświetlanie przydziału danych

Administrator systemu Novell Filr może włączyć przydziały danych, aby ograniczyć ilość danych przechowywanych w witrynie Filr.

Jeśli w witrynie Filr zostały włączone przydziały danych, upewnij się, że wiesz, co wlicza się do przydziału danych, jakie są różne rodzaje przydziałów danych i jak można wyświetlić bieżące użycie danych, aby wiedzieć, kiedy przyznany przydział danych zostanie wykorzystany. W przypadku wykorzystania przyznanego przydziału system Filr umożliwia likwidowanie plików i załączników, które zostały wcześniej usunięte.

17.1 Omówienie przydziałów danych

Przydziały danych służą do ograniczania ilości danych, które poszczególni użytkownicy mogą dodać do witryny Filr. Pliki znajdujące się w folderach sieciowych (w tym w katalogu domowym) nie są wliczane do przydziału danych.

17.2 Wyświetlanie przydziału danych

W witrynie Filr przydziały danych mogą być używane bądź nie. Jeśli nie możesz wyświetlić przydziału danych w sposób opisany w tej sekcji, administrator systemu Filr nie ograniczył jeszcze ilości danych, które można dodać do witryny Filr.

Swój przydział danych możesz wyświetlić bezpośrednio z aplikacji klienckiej:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu.

 2. Kliknij polecenie Otwórz konsolę Filr.

 3. Kliknij opcję Informacje o koncie w oknie dialogowym Konsola Novell Filr.

  Zostanie wyświetlony przydział danych wraz z bieżącym użyciem. Zostanie też wyświetlony maksymalny rozmiar pliku, który jest największym rozmiarem pliku, jaki można przekazać do witryny Filr.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie przydziałem danych w Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Novell Filr 1.1.

18.0 Omówienie problemów synchronizacji i rozwiązywanie ich

Większość problemów dotyczących synchronizacji można rozwiązać w sekcji Oczekujące działania w konsoli Filr. Jeśli problemy wymagają dalszej analizy, można też sprawdzić dzienniki.

18.1 Omówienie oczekujących działań

Podczas synchronizacji mogą wystąpić różne problemy wskazywane przez następujące ikony:

: błąd przekazywania.

: ostrzeżenie dotyczące przekazywania.

: błąd pobierania.

: ostrzeżenie dotyczące pobierania.

: błędy przekazywania i pobierania.

: ostrzeżenia dotyczące przekazywania i pobierania.

: klient nie podjął jeszcze próby przekazania lub pobrania pliku.

Jeśli nie masz pewności, dlaczego dokument nie jest pobierany lub przekazywany, przejrzyj ostatnie aktywności (Wyświetlanie ostatnich aktywności).

18.2 Rozstrzyganie konfliktów dokumentów

Jeśli dokument jest edytowany jednocześnie w różnych lokalizacjach, mogą wystąpić konflikty.

Aby rozstrzygnąć konflikty dokumentu:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu.

 2. Kliknij polecenie Otwórz konsolę Filr.

 3. Kliknij opcję Oczekujące zmiany.

 4. Obok konfliktu, który chcesz rozstrzygnąć, kliknij opcję Rozstrzygnij, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji:

  Zachowaj swoją wersję. Zastępuje plik na serwerze Filr Twoją wersją.

  Zachowaj wersję z serwera. Odrzuca Twój plik i zastępuje go wersją z serwera Filr.

  Zachowaj oba pliki. Plik na serwerze Filr zostaje zapisany jako oryginalny plik, a nazwa Twojej wersji pliku zostaje zmieniona.

18.3 Wyświetlanie plików dzienników dla aplikacji klienckiej Filr

Jeśli pliki systemu Filr nie są pobierane na stację roboczą w spodziewany sposób lub występuje innego rodzaju nieoczekiwane działanie, więcej informacji można znaleźć w pliku filr.log.

 1. Kliknij ikonę Finder, a następnie na pasku menu kliknij kolejno opcje Idź > Narzędzia.

 2. Kliknij dwukrotnie opcję Konsola.

 3. Znajdź listę dzienników (na panelu nawigacyjnym) w lewej części konsoli. Jeśli lista dzienników nie jest obecnie wyświetlana, kliknij kolejno opcje Widok > Pokaż listę dzienników na pasku menu.

 4. W sekcji Pliki rozwiń węzeł ~/Biblioteki/Logs, rozwiń węzeł Novell, rozwiń węzeł Filr, a następnie wybierz plik filr.log.

  Gdy informacje zawarte w pliku filr.log przekroczą 1 MB, starsze informacje są przenoszone do plików filr.log.1, filr.log.2 i filr.log.3.

19.0 Odinstalowywanie aplikacji klienckiej Novell Filr

Aby całkowicie odinstalować aplikację kliencką Filr, wykonaj instrukcje z następujących sekcji:

19.1 Usuwanie aplikacji

 1. Przenieś folder /Narzędzia/Novell Filr do kosza.

19.2 Usuwanie metadanych aplikacji Filr

Musisz usunąć metadane aplikacji klienckiej Filr zawarte w folderze /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Novell/Filr.

Ze względu na to, że folder Biblioteki jest zwykle ukryty, aby móc to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Finder, a następnie na pasku menu kliknij kolejno opcje Idź > Idź do katalogu.

 2. Podaj folder ~/Biblioteki, a następnie kliknij opcję Idź.

 3. Kliknij dwukrotnie folder Application Support.

 4. Kliknij dwukrotnie folder Novell.

 5. Przenieś folder Filr do kosza.

19.3 Usuwanie plików dzienników dla aplikacji klienckiej Filr

Musisz usunąć dzienniki aplikacji Filr zawarte w folderze /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Logs/Novell/Filr.

Ze względu na to, że folder Biblioteki jest zwykle ukryty, aby móc to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Finder, a następnie na pasku menu kliknij kolejno opcje Idź > Idź do katalogu.

 2. Podaj folder ~/Biblioteki, a następnie kliknij opcję Idź.

 3. Kliknij dwukrotnie folder Logs.

 4. Kliknij dwukrotnie folder Novell.

 5. Przenieś folder Filr do kosza.

19.4 Usuwanie poświadczeń

 1. Kliknij kolejno opcje Programy > Narzędzia > Dostęp do pęku kluczy.

 2. Usuń wszelkie hasła o nazwach rozpoczynających się od Novell Filr.

19.5 Opróżnianie kosza

 1. Po usunięciu aplikacji Filr, metadanych, plików dzienników i poświadczeń należy opróżnić kosz (kliknij dwukrotnie ikonę Kosz, a następnie kliknij polecenie Opróżnij).

20.0 Znane problemy

Lista znanych problemów znajduje się w pliku Readme aplikacji klienckiej Novell Filr.

21.0 Informacje prawne

Copyright © 2013–2014 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, kopiowana, przechowywana w systemach udostępniania danych ani przesyłana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Znaki towarowe firmy Novell można znaleźć na liście znaków towarowych i znaków usług firmy Novell. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich są własnością poszczególnych właścicieli.