Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web Novell Filr 1.1

W niniejszym Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Novell Filr 1.1 wyjaśniono, jak korzystać z produktu Novell Filr z poziomu przeglądarki internetowej.

Poza skorzystaniem z przeglądarki internetowej, dostęp do systemu Novell Filr można też uzyskać:

W tym podręczniku omówiono następujące zagadnienia:

Odbiorcy

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich nowych użytkowników produktu Novell Filr.

Opinie

Oczekujemy na komentarze i propozycje dotyczące tego podręcznika i pozostałej dokumentacji dołączonej do tego produktu. W tym celu należy skorzystać z funkcji User Comments (Komentarze użytkownika) dostępnej u dołu każdej strony dokumentacji online.

Aktualizacje dokumentacji

Najnowsza wersja niniejszego podręcznika jest dostępna w witrynie z dokumentacją produktu Novell Filr 1.1 w sieci Web.

Dodatkowa dokumentacja i zasoby

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji produktu Novell Filr dostępnej w witrynie z dokumentacją produktu Novell Filr 1.1 w sieci Web.

Aby uzyskać dostęp do Podręcznika użytkownika aplikacji Novell Filr z poziomu aplikacji Novell Filr, kliknij ikonę Pomoc (znak zapytania).