6.8 Przenoszenie plików

System Novell Filr umożliwia przenoszenie plików do dowolnego folderu, do którego masz odpowiednie prawa, w tym do folderów sieciowych oraz z folderów sieciowych. Ustawienia kontroli dostępu pliku są zmieniane na zgodne z ustawieniami kontroli dostępu folderu docelowego.

WAŻNE:Podczas przenoszenia plików z obszaru Moje pliki do obszaru Foldery sieciowe lub z obszaru Foldery sieciowe do obszaru Moje pliki wszystkie udziały skojarzone z tym plikiem są usuwane. Oznacza to, że po przeniesieniu dany plik nie będzie już wyświetlany w obszarach Współdzielone ze mną ani Współdzielone przeze mnie użytkowników.

Jeśli nie masz odpowiednich praw, ta opcja jest niedostępna.

 1. Przejdź do folderu zawierającego pliki, które chcesz przenieść.

 2. Zaznacz jeden lub kilka plików, które chcesz przenieść.

 3. Kliknij kolejno pozycje Więcej > Przenieś.

 4. Wybierz jedno z następujących działań:

  • W polu Folder docelowy zacznij wpisywać nazwę folderu, do którego chcesz przenieść pliki, a następnie kliknij tę nazwę, gdy się pojawi.

  • Kliknij ikonę Przeglądaj , a następnie przejdź do folderu, do którego chcesz przenieść pliki, i wybierz go.

  • Jeśli lokalizacja, do której chcesz przenieść plik, jest już wyświetlana w polu Bieżący folder docelowy, nie musisz niczego wybierać. W polu Bieżący folder docelowy jest wyświetlane miejsce docelowe, do którego był kopiowany lub przenoszony ostatni element.

 5. Kliknij przycisk OK.