6.9 Kopiowanie plików

System Novell Filr umożliwia kopiowanie plików do dowolnego folderu, do którego masz odpowiednie prawa, w tym do folderów sieciowych oraz z folderów sieciowych. Ustawienia kontroli dostępu pliku są zmieniane na zgodne z ustawieniami kontroli dostępu folderu docelowego.

Jeśli nie masz odpowiednich praw, ta opcja jest niedostępna.

 1. Przejdź do folderu zawierającego pliki, które chcesz skopiować.

 2. Zaznacz jeden lub kilka plików, które chcesz skopiować.

 3. Kliknij kolejno opcje Więcej > Kopiuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kopiowanie.

 4. Wybierz jedno z następujących działań:

  • W polu Folder docelowy zacznij wpisywać nazwę folderu, do którego chcesz skopiować pliki, a następnie kliknij tę nazwę, gdy się pojawi.

  • Kliknij ikonę Przeglądaj , a następnie przejdź do folderu, do którego chcesz skopiować pliki, i wybierz go.

  • Jeśli lokalizacja, do której chcesz skopiować plik, jest już wyświetlana w polu Bieżący folder docelowy, nie musisz niczego wybierać. W polu Bieżący folder docelowy jest wyświetlane miejsce docelowe, do którego był kopiowany lub przenoszony ostatni element.

 5. Kliknij przycisk OK.