5.1 Konfigurowanie folderów do wysyłania powiadomień e-mail do innych użytkowników

Jako właściciel folderu możesz skonfigurować system Novell Filr do wysyłania powiadomień e-mail innym użytkownikom w celu poinformowania ich o wszelkiej aktywności w danym folderze i wszystkich jego podfolderach. Jeśli dany użytkownik nie chce być powiadamiany o aktywności w folderze, może zmienić ustawienia powiadomień. Ustawienia skonfigurowane indywidualnie przez użytkownika zastępują lub anulują powiadomienia ustanowione przez właściciela folderu.

W przypadku podfolderu nie ma możliwości bezpośredniego skonfigurowania go do wysyłania powiadomień e-mail — konieczne jest skonfigurowanie jego folderu nadrzędnego.

 1. Przejdź do folderu, z którego chcesz wysyłać powiadomienia e-mail.

 2. Obok nazwy folderu kliknij ikonę Konfiguruj , a następnie kliknij opcję Subskrybuj folder dla innych użytkowników.

  Zostanie wyświetlona strona Subskrybuj folder dla innych użytkowników.

 3. W sekcji Typ powiadomienia o subskrypcji wybierz typ powiadomienia e-mail, które chcesz wysyłać.

  • Skrótowa wiadomość e-mail (obejmuje wszystkie zmiany w folderze). System Filr wysyła jedną wiadomość z podsumowaniem całej aktywności w folderze i jego podfolderach (dotyczy wyłącznie folderów). Skrótowe powiadomienia system Filr wysyła według harmonogramu ustalonego przez administratora witryny.

  • Wiadomość e-mail z załącznikami. System Filr wysyła jedną wiadomość dla każdego nowego lub zmienionego pliku; wiadomość zawiera załącznik w postaci rzeczywistego pliku.

  • Tylko wiadomość e-mail (przy każdej zmianie). System Filr wysyła jedną wiadomość dla każdego nowego lub zmienionego pliku. Wiadomość e-mail nie zawiera załącznika w postaci rzeczywistego pliku, ale zawiera informacje o pliku oraz aktywności, jaka wystąpiła. Wszystkie typy pojedynczych powiadomień system Filr wysyła raz na 5 minut.

  • Wiadomość SMS. System Filr wysyła wiadomości nadające się do wyświetlania w postaci wiadomości SMS. W treści wiadomości jest tylko tytuł pliku i łącze do nowego lub zmienionego pliku. Wszystkie typy pojedynczych powiadomień system Filr wysyła raz na 5 minut.

 4. Określ użytkowników, którzy mają otrzymywać powiadomienia e-mail.

  Możesz wybrać określone adresy e-mail, użytkowników lub grupy.

 5. Kliknij kolejno opcje Zastosuj > Zamknij.

Aby zatrzymać wysyłanie powiadomień e-mail z folderu:

 1. Upewnij się, że nie określono żadnych adresów e-mail, użytkowników ani grup.

 2. Kliknij kolejno opcje Zastosuj > Zamknij.