Novell Messenger 3.0

Grudzień 2015

Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell eDirectory. System Messenger można skonfigurować w systemie Linux lub Windows. Program umożliwia między innymi przesyłanie wiadomości błyskawicznych, prezentowanie lub ukrywanie informacji o dostępności użytkownika i tworzenie firmowego archiwum konwersacji.

Podręcznik Quick Start (Szybki start) zawiera rozbudowany plan postępowania przy instalacji programu Novell Messenger oraz przy niektórych podstawowych zadaniach. Pełną listę wymagań systemowych oraz dokładne instrukcje dotyczące instalowania programu zamieszczono w podręczniku instalacji Novell Messenger 3.0 Installation Guide. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji klienta Novell Messenger, zobacz podręcznik użytkownika Novell Messenger 3.0 User Guide lub kliknij kolejno opcje Pomoc > Pomoc w kliencie.

1.0 Instalowanie programu Messenger

Pełne instrukcje dotyczące instalowania serwera i klientów Novell Messenger zawiera podręcznik instalacji Novell Messenger 3.0 Installation Guide.

2.0 Wymagania systemowe programu Messenger

Informacje dotyczące wymagań systemowych serwera Messenger i klientów zawiera rozdział Novell Messenger Hardware and Software Requirements (Wymagania programu Novell Messenger dotyczące sprzętu i oprogramowania) w podręczniku instalacji Novell Messenger 3.0 Installation Guide.

3.0 Podstawowe zadania w programie Novell Messenger

3.1 Wysyłanie wiadomości błyskawicznej

 1. Kliknij dwukrotnie kontakt, a następnie wykonaj czynności opisane w punkcie etap 3.

  lub

  Aby wysłać wiadomość do osoby, której nie ma na liście kontaktów, kliknij przycisk Wyślij wiadomość i wykonaj czynności opisane w punkcie etap 2.

 2. Kliknij przycisk Znajdź użytkownika, wybierz opcję Zastosuj następujący identyfikator użytkownika, wpisz identyfikator użytkownika i kliknij przycisk Zakończ.

  lub

  Kliknij przycisk Znajdź użytkownika, wybierz opcję Wyszukaj użytkownika, wpisz całą wyszukiwaną nazwę lub jej część, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wybierz odpowiedniego użytkownika na liście wyników wyszukiwania, kliknij przycisk Dodaj, jeśli chcesz dodać użytkownika do listy kontaktów, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  lub

  Kliknij przycisk Znajdź użytkownika, wybierz opcję Zaawansowane, z listy rozwijanej obok pola wybierz opcję rozpoczyna się od, zawiera lub równe, wpisz w polu szukany tekst, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wybierz odpowiedniego użytkownika na liście wyników wyszukiwania, kliknij przycisk Dodaj, jeśli chcesz dodać użytkownika do listy kontaktów, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 3. Wpisz treść wiadomości.

 4. Kliknij ikonę Ikona strzałki lub naciśnij klawisz Enter.

3.2 Wysyłanie wiadomości błyskawicznej z klienta programu GroupWise

 1. Kliknij kolejno polecenia File > New > Instant Message (Plik > Nowy > Wiadomość błyskawiczna).

 2. Kliknij osobę, do której chcesz wysłać wiadomość błyskawiczną.

  lub

  Kliknij przycisk Znajdź użytkownika, aby wyszukać nazwę osoby, której nie ma na liście kontaktów.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Wpisz wiadomość, a następnie kliknij przycisk ze strzałką lub naciśnij klawisz Enter.

3.3 Używanie emotikonów w wiadomościach

 1. W otwartym oknie konwersacji kliknij ikonę Ikona uśmiechniętej twarzy, a następnie kliknij obraz odpowiadający uczuciu, które chcesz wyrazić.

  lub

  Wprowadź dowolny emotikon („buźkę”) za pomocą klawiszy:

  Kombinacje klawiszy

  Emotikon

  Znaczenie

  :) lub :-)

  Uśmiech

  :( lub :-(

  Niezadowolenie

  ;) lub ;-)

  Mrugnięcie („puszczenie oka”)

  :O lub :-O

  Zaskoczenie

  :@ lub :-@

  Gniew

  :/ lub :-/

  Niezdecydowanie

  :D lub :-D

  Wielki uśmiech

  :’( lub :’-(

  Płacz

  O:) lub O:-)

  Niewinność

  :[ lub :-[

  Zakłopotanie

  :X lub :-X

  Usta na kłódkę

  :! lub :-!

  Popełnić gafę

  Jeśli emotikony są wprowadzane z klawiatury, a nie wybierane spośród obrazów, będą one wyświetlane dopiero po naciśnięciu klawisza Enter w celu wysłania wiadomości. Aby przypomnieć sobie kombinacje klawiszy odpowiadające poszczególnym emotikonom, należy kliknąć kolejno polecenia Edit > Emoticons (Edycja > Emotikony).

  Jeśli emotikony wprowadzane za pomocą klawiszy nie mają być przekształcane na obrazy, należy kliknąć kolejno menu Narzędzia > Opcje, a następnie usunąć zaznaczenie opcji Używaj graficznych emotikonów. Takie ustawienie zapobiegnie przekształcaniu wprowadzonych sekwencji znaków na obrazy.

3.4 Dodawanie kontaktu

 1. Kliknij przycisk Dodaj kontakt.

 2. Wpisz część nazwy lub całą nazwę osoby, którą chcesz dodać, kliknij przycisk Next (Dalej), kliknij nazwę na liście Search Results (Rezultaty wyszukiwania), a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

  lub

  Kliknij przycisk Zastosuj następujący identyfikator użytkownika, wpisz identyfikator użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  lub

  Kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane), z listy rozwijanej obok pola wybierz opcję begins with (Rozpoczyna się od), contains (Zawiera) lub equals (Równe), wpisz w pole szukany tekst, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Wybierz żądane nazwisko na liście Search Results (Rezultaty wyszukiwania), a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

3.5 Prowadzenie konwersacji grupowej

Istnieje możliwość prowadzenia konwersacji z większą liczbą użytkowników przy użyciu wiadomości błyskawicznych. Należy rozpocząć konwersację z jednym użytkownikiem, a następnie zaprosić do niej kolejne osoby.

 1. Na liście kontaktów kliknij dwukrotnie wybranego użytkownika.

 2. Kliknij strzałkę rozwijania obok nazwy użytkownika, z którym prowadzisz konwersację.

 3. Kliknij pozycję Zaproś inne osoby.

 4. Na liście kontaktów kliknij nazwę użytkownika (lub zaznacz kilku użytkowników, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl), a następnie kliknij przycisk OK.

Można również zaznaczyć wielu użytkowników na liście kontaktów (przytrzymując klawisz Ctrl) i nacisnąć klawisz Enter, aby rozpocząć konwersację grupową.

Każdy użytkownik zaproszony do konwersacji otrzymuje monit o dołączenie do konwersacji.

Jeśli lista uczestników tej konwersacji nie jest widoczna, kliknij ikonę Ikona Otwórz Panel sterowania, aby otworzyć Panel sterowania.

Po zaakceptowaniu zaproszenia do udziału w konwersacji nowy uczestnik może wysyłać wiadomości do pozostałych osób. Wiadomości wysłane przed przyłączeniem się użytkownika do konwersacji oraz po wyłączeniu się przez niego z konwersacji nie są dla niego widoczne.

3.6 Zmiana stanu

 1. Kliknij pasek stanu (znajduje się on pod paskiem stanu i zawiera nazwę użytkownika).

 2. Kliknij stan, który ma być wyświetlany obok Twojej nazwy na listach kontaktów innych użytkowników.

  • Ikona stanu online Online

  • Ikona stanu Zajęty Zajęty

  • Ikona stanu Nieobecny Nieobecny

  • Ikona pozornego stanu offline Pozorny stan offline

Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy ikona Online programu Novell Messenger ikonę programu Novell Messenger w obszarze powiadomień (tylko w systemach Windows i Linux), a następnie kliknąć opcję Stan i wybrać stan.

3.7 Tworzenie pokoju rozmów

Pokój rozmów może utworzyć tylko osoba, której administrator przyznał uprawnienia dostępu do tworzenia pokojów rozmów. Domyślne uprawnienia dostępu nie pozwalają na utworzenie pokoju rozmów.

 1. Kliknij kolejno menu Narzędzia > Pokoje rozmów, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

 2. (Opcjonalnie) Wybierz właściciela pokoju rozmów.

  Domyślnie właścicielem jest użytkownik tworzący pokój rozmów.

 3. Wpisz nazwę pokoju rozmów.

 4. (Opcjonalnie) Wpisz opis i komunikat powitalny dla pokoju rozmów.

 5. (Opcjonalnie) Wybierz maksymalną liczbę uczestników.

  Domyślna liczba uczestników w dowolnym pokoju rozmów wynosi 50, natomiast maksymalna liczba uczestników — 500.

 6. (Opcjonalnie) Określ opcję archiwizacji pokoju rozmów.

 7. (Opcjonalnie) Wybierz opcję przeszukiwania pokoju rozmów.

 8. (Opcjonalnie) Kliknij kartę Dostęp, a następnie wybierz prawa dostępu dla wszystkich użytkowników lub wybranego użytkownika.

 9. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć pokój rozmów.

3.8 Wysyłanie wiadomości transmisji rozgłoszeniowej do wybranych użytkowników

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt i kliknij przycisk Wyślij transmisję rozgłoszeniową, a następnie wykonaj czynności opisane w punkcie etap 3.

  lub

  Aby wysłać wiadomość transmisji rozgłoszeniowej do osoby, której nie ma na liście kontaktów, kliknij przycisk Wyślij transmisję rozgłoszeniową i wykonaj czynności opisane w punkcie etap 2.

 2. Kliknij przycisk Znajdź użytkownika, wybierz opcję Zastosuj następujący identyfikator użytkownika, wpisz identyfikator użytkownika i kliknij przycisk Dodaj.

  lub

  Kliknij przycisk Znajdź użytkownika, wybierz opcję Wyszukaj użytkownika, wpisz całą wyszukiwaną nazwę lub jej część, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wybierz odpowiedniego użytkownika na liście wyników wyszukiwania, jeśli chcesz, kliknij przycisk Dodaj do listy Moje kontakty, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  lub

  Kliknij przycisk Znajdź użytkownika, wybierz opcję Zaawansowane, z listy rozwijanej obok pola wybierz opcję rozpoczyna się od, zawiera lub równe, wpisz w polu szukany tekst, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wybierz odpowiedniego użytkownika na liście wyników wyszukiwania, jeśli chcesz, kliknij przycisk Dodaj do listy Moje kontakty, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 3. Wpisz treść wiadomości transmisji rozgłoszeniowej.

 4. Kliknij ikonę Ikona strzałki lub naciśnij klawisz Enter.

3.9 Wyświetlanie historii osobistej

 1. W oknie konwersacji, oknie pokoju rozmów lub oknie wiadomości „do wszystkich” kliknij opcję Actions > Show History (Czynności > Pokaż historię).

4.0 Dokumentacja

Dokumentację programu Novell Messenger można znaleźć w witrynie sieci Web zawierającej dokumentację programu Messenger 3.0.

5.0 Informacje prawne

Copyright © 2003–2015 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, kopiowana, przechowywana w systemach udostępniania danych ani przesyłana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Znaki towarowe firmy Novell można znaleźć na liście znaków towarowych i znaków usług firmy Novell. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich są własnością poszczególnych właścicieli.