Novell Vibe Desktop

Często zadawane pytania — co trzeba wiedzieć

Produkt Novell Vibe Desktop jest bardzo prosty w użyciu, ale należy mieć świadomość pewnych jego zachowań, żeby uniknąć frustrujących sytuacji:

Dlaczego pliki usunięte w produkcie Vibe Desktop pojawiają się ponownie?

Plik usunięty w produkcie Vibe Desktop nie jest usuwany z witryny systemu Vibe. W trakcie następnej synchronizacji usunięty plik zostanie zsynchronizowany w produkcie Vibe Desktop przy użyciu źródła w witrynie systemu Vibe. Aby usunąć pliki, należy przejść do systemu Vibe przy użyciu przeglądarki.

Dlaczego folder utworzony w produkcie Vibe Desktop nie pojawia się w witrynie systemu Vibe?

Synchronizacja folderów odbywa się tylko w jednym kierunku — z witryny systemu Vibe do produktu Vibe Desktop. Folder utworzony w produkcie Vibe Desktop nie jest synchronizowany z witryną systemu Vibe. Aby utworzyć foldery, należy przejść do systemu Vibe przy użyciu przeglądarki.

Dokument został zapisany, ale po jego ponownym otwarciu nie zawiera moich zmian. Dlaczego?

Zmiany prawdopodobnie zostały zapisane jako lokalna kopia dokumentu (nazwa_pliku - local copy.doc). Informacje na temat tego, jak to się stało oraz co należy zrobić, zawiera odpowiedź na kolejne pytanie.

Dlaczego pojawił się plik o nazwie nazwa_pliku - local copy.doc?

Dzieje się tak, gdy inny użytkownik przekazuje nową wersję pliku, zanim produkt Vibe Desktop przekaże jego zmodyfikowaną wersję. W takim przypadku należy sprawdzić obie wersje pliku i zdecydować, czy zmiany mają być scalone z wersją znajdującą się na serwerze systemu Vibe (ponownie dokonać edycji pliku w witrynie systemu Vibe), odrzucone (usunąć kopię lokalną), czy też należy zastąpić wersję na serwerze systemu Vibe kopią lokalną (przenieść kopię lokalną do innej lokalizacji na stacji roboczej, zmienić jej nazwę, aby była zgodna z nazwą pliku w witrynie systemu Vibe, a następnie skopiować plik ze zmienioną nazwą z powrotem do oryginalnego folderu).

Dlaczego moje zmiany nie są synchronizowane z witryną systemu Vibe?

Przyczyn może być kilka: dokument nadal jest otwarty na pulpicie, inny użytkownik zmodyfikował plik i jest on zablokowany, witryna systemu Vibe nie jest aktualnie dostępna, plik nie został jeszcze zsynchronizowany (częstotliwość synchronizacji produktu Vibe Desktop i witryny systemu Vibe konfiguruje administrator systemu Vibe) lub inne. Jeśli nie można określić, dlaczego dokument nie jest synchronizowany, należy sprawdzić sekcję Ostatnia aktywność w konsoli produktu Vibe Desktop (aby dowiedzieć się jak, patrz skrócona instrukcja obsługi Novell Vibe Desktop for Windows Quick Start lub skrócona instrukcja obsługi Novell Vibe Desktop for Mac Quick Start).

Dlaczego nie można zsynchronizować folderu blogu (lub jakiegokolwiek rodzaju folderu systemu Vibe innego niż foldery plików i albumu zdjęć)?

Synchronizować można tylko te foldery systemu Vibe, które wymagają unikalnych nazw plików. Foldery plików i albumu zdjęć domyślnie wymagają unikalnych nazw plików. Inne foldery, na przykład folder blogu i stron wiki, domyślnie nie wymagają unikalnych nazw plików. Jeśli synchronizowane mają być także te rodzaje plików, należy zapoznać się ze skróconą instrukcją obsługi Novell Vibe Desktop Quick Start lub Novell Vibe Desktop for Mac Quick Start, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Gdy próbuję skopiować dokument z mojego pulpitu do produktu Vibe Desktop, przeciągając go i upuszczając, dokument jest usuwany z mojego pulpitu. Dlaczego?

To normalne zachowanie systemu Windows, gdy pulpit oraz folder synchronizacji znajdują się na tym samym dysku (np. na dysku C:). Aby skopiować plik, w trakcie przeciągania należy przytrzymać klawisz Ctrl.

Jak można zmienić częstotliwość synchronizacji plików?

Częstotliwość synchronizacji może zmienić tylko administrator systemu Vibe. Domyślnie jest to 15 minut.