Przewodnik użytkownika systemu Novell Vibe 3.4

Przewodnik użytkownika systemu Novell Vibe 3.4 zawiera omówienie sposobu używania produktu Novell Vibe.

W tym podręczniku omówiono następujące zagadnienia:

Odbiorcy

Niniejszy przewodnik jest przeznaczony dla wszystkich nowych użytkowników produktu Novell Vibe.

Opinie

Oczekujemy na komentarze i propozycje dotyczące tego podręcznika i pozostałej dokumentacji dołączonej do tego produktu. W tym celu należy skorzystać z funkcji User Comments (Komentarze użytkownika) dostępnej u dołu każdej strony dokumentacji online.

Aktualizacje dokumentacji

Najnowsza wersja niniejszego podręcznika jest dostępna w witrynie sieci Web z dokumentacją systemu Novell Vibe 3.4.

Dodatkowa dokumentacja i zasoby

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji systemu Novell Vibe dostępnej w witrynie sieci Web z dokumentacją produktu Novell Vibe 3.4.

Aby uzyskać dostęp do Przewodnika użytkownika produktu Novell Vibe z poziomu systemu Novell Vibe, należy kliknąć ikonę Ustawienia, a następnie ikonę Pomoc.

Dodatkowe informacje oraz zasoby, w tym dostępne do pobrania niestandardowe formularze i przepływy pracy, powiązane artykuły i inne materiały, można znaleźć w bibliotece Novell Vibe Resource Library.